کلاس های آموزشی

برگزارکننده: فدراسیون سوارکاری

برگزارکننده عنوان کلاس تاریخ برگزاری مدرس مهلت ثبت نام
فدراسیون سوارکاری کلاس اموزش ولتیژمازندران 1396/07/28 مینا فراهانی 1396/07/29 - 17:00 ثبت نام لیست ثبت نامها
فدراسیون سوارکاری کلاس اموزش ولتیژ- چهارمحال بختیاری 1396/08/29 مینا فراهانی 1396/08/29 - 10:58 ثبت نام لیست ثبت نامها
فدراسیون سوارکاری کلاس اموزش ولتیژ -استان کردستان 1396/08/06 مینا فراهانی 1396/08/06 - 11:09 ثبت نام لیست ثبت نامها
فدراسیون سوارکاری دوره عملی مربیگری درجه 3 - آذربایجان شرقی 1396/08/06 مدرس فدراسیون 1396/08/06 - 10:38 ثبت نام لیست ثبت نامها
فدراسیون سوارکاری کارگاه آماده سازی کمک مربیان و مربیان 1396/07/30 فرامرز باب الحوائجی 1396/07/30 - 10:42 ثبت نام لیست ثبت نامها