کلاس های آموزشی

برگزارکننده: فدراسیون سوارکاری

برگزارکننده عنوان کلاس تاریخ برگزاری مدرس مهلت ثبت نام
فدراسیون سوارکاری کارگاه آماده سازی مربیگری افراد دچار معلولیت 1396/09/08 مدرس فدراسیون 1396/09/08 - 19:00 ثبت نام لیست ثبت نامها
فدراسیون سوارکاری کارگاه آموزشی درساژ - استان مازندران 1396/09/04 غزاله منتظم 1396/09/04 - 19:00 ثبت نام لیست ثبت نامها