لیست ثبت نام های کلاس

کلانتری جشنواره زیبایی-شهرکرد

ترتیب متقاضی استان وضعیت توضیحات
1 افشین نعمت الهی لرستان ثبت نام تایید
2 امیر شفیعی فرد اصفهان ثبت نام تایید
3 پوریا کریمی نژاد چهارمحال و بختیاری ثبت نام تایید
4 امان اله صیادی اصفهان ثبت نام تایید