لیست ثبت نام های کلاس

کارگاه آموزشی داوری استقامت محاسبات داوری

ترتیب متقاضی استان وضعیت توضیحات
1 مهدی بیات زنجان ثبت نام تایید
2 شیوا مفاخری کردستان ثبت نام تایید
3 گلناز مرادی فرد لرستان ثبت نام تایید
4 نگار احمدی خراسان رضوی ثبت نام تایید
5 وحیده قدسی البرز ثبت نام تایید
6 ژیلا قلی زاده قریحه البرز ثبت نام تایید
7 سهیلا نجفی جوزانی تهران ثبت نام تایید
8 علی فیروزیان اصفهان ثبت نام تایید
9 زانیار قریشی کردستان ثبت نام تایید
10 آرزو منتظم البرز ثبت نام تایید
11 فایز دلنوازی نیا کهگیلویه و بویراحمد ثبت نام تایید
12 سکینه محمدی علاسوند خوزستان ثبت نام تایید
13 محمد زاهدی اصفهان ثبت نام تایید
14 امیرحسین حق پناه تهران ثبت نام تایید
15 سیمین هادیخانی خراسان رضوی ثبت نام تایید
16 مهدی خنجرزاد تهران ثبت نام تایید
17 وحید پورهاشمی کهگیلویه و بویراحمد ثبت نام تایید
18 ارش میهمی کردستان ثبت نام تایید
19 نسیم عزیزی اصفهان ثبت نام تایید