همه مسابقات پرش با اسب

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / دهمین رویداد هیأت پاکدشت - یادواره شهید مهدی فتحی / محل: باشگاه توسن

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1396/09/30 700,000 ریال 1396/09/29 - 12:30 ثبت نام لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1396/09/30 700,000 ریال 1396/09/29 - 12:30 ثبت نام لیست
E پنج شنبه 1396/09/30 700,000 ریال 1396/09/29 - 12:30 ثبت نام لیست
ِD1 بزرگسال پنج شنبه 1396/09/30 700,000 ریال 1396/09/29 - 12:30 ثبت نام لیست
C1 بزرگسال پنج شنبه 1396/09/30 1,250,000 ریال 1396/09/29 - 12:30 ثبت نام لیست

برگزارکننده: فدراسیون سوارکاری / مسابقات پرش با اسب جام پدیده سازان (11) / محل: باشگاه بام

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
B1بزرگسالان چهارشنبه 1396/09/22 2,500,000 ریال 1396/09/21 - 15:30 لیست
جوانان چهارشنبه 1396/09/22 1,250,000 ریال 1396/09/21 - 15:30 لیست
فینال لیگ دسته یک چهارشنبه 1396/09/22 1,250,000 ریال 1396/09/21 - 15:30 لیست
لیگ برتر بزرگسالان پنج شنبه 1396/09/23 1,900,000 ریال 1396/09/22 - 15:30 لیست
B نونهال پنج شنبه 1396/09/23 700,000 ریال 1396/09/22 - 15:30 لیست
B نوجوان پنج شنبه 1396/09/23 900,000 ریال 1396/09/22 - 15:30 لیست
مالکین o2 جمعه 1396/09/24 1,250,000 ریال 1396/09/23 - 15:30 لیست
A1 بزرگسالان جمعه 1396/09/24 3,800,000 ریال 1396/09/23 - 15:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و سومین رویداد هیأت / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1396/09/16 700,000 ریال 1396/09/15 - 20:30 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1396/09/16 700,000 ریال 1396/09/15 - 20:30 لیست
E پنج شنبه 1396/09/16 700,000 ریال 1396/09/15 - 20:30 لیست
O2 مالکین پنج شنبه 1396/09/16 1,250,000 ریال 1396/09/15 - 20:30 لیست
B نونهال جمعه 1396/09/17 700,000 ریال 1396/09/16 - 20:30 لیست
B نوجوان جمعه 1396/09/17 900,000 ریال 1396/09/16 - 20:30 لیست
B جوان جمعه 1396/09/17 1,250,000 ریال 1396/09/16 - 20:30 لیست
C بزرگسال جمعه 1396/09/17 1,900,000 ریال 1396/09/16 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و سومین رویداد هیأت / محل: باشگاه شهداء

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1396/09/17 700,000 ریال 1396/09/16 - 20:30 لیست
سوار مبتدی جمعه 1396/09/17 700,000 ریال 1396/09/16 - 20:30 لیست
E جمعه 1396/09/17 700,000 ریال 1396/09/16 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال جمعه 1396/09/17 1,250,000 ریال 1396/09/16 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و دومین رویداد پرش با اسب هیأت - ولادت حضرت محمد(ص) و امام جعفر صادق (ع) / محل: باشگاه توسن

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی چهارشنبه 1396/09/15 700,000 ریال 1396/09/14 - 20:30 لیست
سوارمبتدی چهارشنبه 1396/09/15 700,000 ریال 1396/09/14 - 20:30 لیست
E چهارشنبه 1396/09/15 700,000 ریال 1396/09/14 - 20:30 لیست
ِD1 بزرگسال چهارشنبه 1396/09/15 700,000 ریال 1396/09/14 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و یکمین رویداد هیأت - گرامیداشت هفته بسیج / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1396/09/02 700,000 ریال 1396/09/01 - 20:30 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1396/09/02 700,000 ریال 1396/09/01 - 20:30 لیست
E پنج شنبه 1396/09/02 700,000 ریال 1396/09/01 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال پنج شنبه 1396/09/02 1,250,000 ریال 1396/09/01 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی اُمین رویداد هیأت - هشتمین رویداد هیأت پاکدشت / محل: باشگاه توسن

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1396/08/25 700,000 ریال 1396/08/24 - 23:59 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1396/08/25 700,000 ریال 1396/08/24 - 23:59 لیست
E پنج شنبه 1396/08/25 700,000 ریال 1396/08/24 - 23:59 لیست
ِD1 بزرگسال پنج شنبه 1396/08/25 700,000 ریال 1396/08/24 - 23:59 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / مسابقات پرش با اسب قهرمانی استان تهران / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
O3 مالکین چهارشنبه 1396/08/10 1,250,000 ریال 1396/08/08 - 23:59 لیست
B نونهال پنج شنبه 1396/08/11 700,000 ریال 1396/08/08 - 23:59 لیست
B نوجوان پنج شنبه 1396/08/11 900,000 ریال 1396/08/08 - 23:59 لیست
B جوان جمعه 1396/08/12 1,250,000 ریال 1396/08/08 - 23:59 لیست
A1 بزرگسال جمعه 1396/08/12 3,800,000 ریال 1396/08/08 - 23:59 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / بیست و هشتمین رویداد هیأت - آزمون / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1396/08/05 700,000 ریال 1396/08/04 - 22:30 لیست
سوارمبتدی جمعه 1396/08/05 700,000 ریال 1396/08/04 - 22:30 لیست
D1 بزرگسال جمعه 1396/08/05 700,000 ریال 1396/08/04 - 22:30 لیست
C1 بزرگسال جمعه 1396/08/05 1,250,000 ریال 1396/08/04 - 22:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / بیست و هشتمین رویداد هیأت - نزاجا / محل: باشگاه نزاجا

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1396/08/04 700,000 ریال 1396/08/03 - 20:30 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1396/08/04 700,000 ریال 1396/08/03 - 20:30 لیست
E پنج شنبه 1396/08/04 700,000 ریال 1396/08/03 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال پنج شنبه 1396/08/04 1,250,000 ریال 1396/08/03 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / رویداد بيست و ششم پرش با اسب هیأت سوارکاری استان تهران / محل: باشگاه بام

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
رده C نونهال پنج شنبه 1396/07/13 700,000 ریال 1396/07/12 - 23:59 لیست
رده C نوجوان پنج شنبه 1396/07/13 900,000 ریال 1396/07/12 - 23:59 لیست
رده C جوان پنج شنبه 1396/07/13 1,250,000 ریال 1396/07/12 - 23:59 لیست
رده E پنج شنبه 1396/07/13 700,000 ریال 1396/07/12 - 23:59 لیست
رده C بزرگسال پنج شنبه 1396/07/13 1,900,000 ریال 1396/07/12 - 23:59 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / رویداد بیست و سوم پرش با اسب در باشگاه بام / محل: باشگاه بام

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1396/06/24 700,000 ریال 1396/06/23 - 20:00 لیست
سوار مبتدی جمعه 1396/06/24 700,000 ریال 1396/06/23 - 20:00 لیست
رده E جمعه 1396/06/24 700,000 ریال 1396/06/23 - 20:00 لیست
رده C جوان جمعه 1396/06/24 1,250,000 ریال 1396/06/23 - 20:00 لیست
رده C1 بزرگسال جمعه 1396/06/24 1,250,000 ریال 1396/06/23 - 20:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / رویداد بیست و سوم پرش با اسب در باشگاه نزاجا / محل: باشگاه نزاجا

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1396/06/23 700,000 ریال 1396/06/22 - 20:00 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1396/06/23 700,000 ریال 1396/06/22 - 20:00 لیست
رده E پنج شنبه 1396/06/23 700,000 ریال 1396/06/22 - 20:00 لیست
رده C نونهال پنج شنبه 1396/06/23 700,000 ریال 1396/06/22 - 20:00 لیست
رده C نوجوان پنج شنبه 1396/06/23 900,000 ریال 1396/06/22 - 20:00 لیست
رده C جوان پنج شنبه 1396/06/23 1,250,000 ریال 1396/06/22 - 20:00 لیست
رده C1 بزرگسال پنج شنبه 1396/06/23 1,250,000 ریال 1396/06/22 - 20:00 لیست