مسابقات پرش با اسب

رویداد: مسابقه اسب خالص ایرانی - باشگاه دشت بهشت

رده مسابقه توضیحات زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
مسابقه اسب‌های خالص ایرانی زیر 12 سال   پنج شنبه 1397/02/20 600,000 ریال چهارشنبه 1397/02/19 - 21:00 لیست
مسابقه اسب‌های خالص ایرانی بالای 12 سال   پنج شنبه 1397/02/20 800,000 ریال چهارشنبه 1397/02/19 - 21:00 لیست