لیست سوارکاران ثبت نامی

مسابقات پرش با اسب قهرمانی استان تهران: B نوجوان

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
2 ستوده زهرا هَلَشی کلاریسا شهداء تهران محمد شهاب حاجی احمدی تایید
3 علی محمد نیکوپور له کانت شبنم تهران نیکوپور تایید
4 متین رضا خانلو کورونا شبنم تهران استاتیرا غفاری تایید
5 نیوشا نجفی نیا یوونیا بام تهران حسام شالچیان تایید
6 ارشیا نجفی نیا زورو بام تهران ارشیا نجفی نیا تایید
7 کیمیا دوراندیش چیکولینی آزمون تهران کیمیا دوراندیش تایید
8 احسان سقائیان تارازد نزاجا تهران سقائیان تایید
9 آرزو امیرمقدمی آمیرا بام زنجان امیرمقدمی تایید
10 هدا قره باغی کبری بی الوند تهران قره باغی تایید
11 آیدین حمیدی پسند الیزه دبلیو آرام تهران آیدین حمیدی پسند تایید
12 مهرداد فیض سیلور شادو بنیاد امام خمینی تهران مهرداد فیض تایید
13 شایان صفامهر تله پاتی جم تهران صفامهر تایید
14 امیر حسین سیاه منصوری مسترجی آزمون تهران سیاه منصوری تایید
15 امیر برخورداری سیتلّا نزاجا تهران دکتر مالکی تایید
18 علی عقیقی هاستالاویستا آزمون تهران عقیقی تایید
19 کیانا فکوریان اوینه وی آزمون تهران پوررضایی تایید
20 علیرضا موفق سلسینا بام تهران سلیمی تایید
21 وینا حبیبی بلک استار حبیبی تهران ستوده تایید
22 مهدی پولادوند کنتورو بوی سیاهپوش تهران هادی بکایی تایید
23 علیرضا روشن ضمیر ایندیگو گرل 7 ابرش تهران اقای زارع زاده تایید
24 ارسلان خوشدل هبیچوآل بام تهران سلیمی تایید
25 سام معصومی فیوچر بام تهران معصومی تایید
26 فرنام عمیقی آنیکو نزاجا تهران 00 تایید
27 کیان شیرطاونی نوووریس ابرش تهران طاونی تایید
1 فرهاد تیموری چمپیون بنیاد امام خمینی تهران نیلوفر ملک رد - (انصراف کاربر)
16 محمدابوالحسنی زاده ایزارلا آزمون تهران ابوالحسنی زاده رد - (انصراف کاربر)
17 رضا آزادی پور کرانینی بام اصفهان آزادی پور رد - (انصراف کاربر)