لیست سوارکاران ثبت نامی

مسابقات پرش با اسب قهرمانی استان تهران: B نونهال

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 سینا عزتی دامانتا بلا توسن تهران مریم فتحی تایید
2 سید فراز قمصری چمپیون بام تهران سید فراز قمصری تایید
3 یلدا اصل زعیم آوانسه آزمون تهران یلدا اصل زعیم تایید
4 آراد شاهمیری زئوس الوند تهران دانشور تایید
5 ایلیا علیمحمدی لیدی جین جم تهران هدیه مدی تایید
6 فرگل غیاثی الکساندر الغدیر تهران فرگل غیاثی تایید
7 آرشا غفاری آکاسانتوس شبنم تهران آرشا غفاری تایید
8 استاتیرا غفاری دیسکاوری شبنم تهران استاتیرا غفاری تایید
9 کوروش اسماعیلی پی بک 6 آزمون تهران کورش اسماعیلی تایید
10 رضا مرزبانیان ژالوما آریاسب تهران دکتر مریم نورعلی تایید
11 سیده روژین بنی هاشمی آتینا آزمون تهران روژین بنی هاشمی تایید
12 فاطمه پورضایی کایلو میلاد صدر تهران فاطمه پوررضایی تایید
13 عرشیا فیض مالدینا بنیاد امام خمینی تهران عرشیا فیض تایید
14 هستی جامه بزرگی کاسینا بام تهران مهدی تیزرو تایید
15 یزدان ملاافضل هپی ابرش تهران یزدان ملاافضل تایید
16 ایلیا معنوی لاندن آریاسب تهران ایلیا معنوی تایید
17 محمد حسین عقیقی کورنلیا آزمون تهران عقیقی تایید
18 نریمان محمودی (فانالیتا) بام تهران سلیمی تایید
19 کارن معصومی زاسا زاسا بام تهران معصومی تایید
20 امیر حسین نوری (بابی سودی ام) آریاسب تهران تایید