لیست سوارکاران ثبت نامی

مسابقات پرش با اسب قهرمانی استان تهران: O3 مالکین

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 محمد ولی اله آریتون اسب ایران تهران محمد ولی اله تایید
2 افشین اشتری فیلیپر دبلیو آزمون تهران افشین اشتری تایید
3 سهیل ریاضی دینولوما شبنم تهران سهیل ریاضی تایید
4 آفرین مقدم بنان زد آزمون تهران آقای جهانبین تایید
5 تیام بختیاری زاکینتوس آزمون تهران تیام بختیاری تایید
6 مهدی نعمتی کاسادو زد اسب ایران تهران علیرضا معتمدراد تایید
7 آرین حسن وند ویونا آزمون تهران مهدی نوذری تایید
8 مجید صبوری دیوت سمند تهران آقای آزاد تایید
9 مهدی نجاری لندی ایران نوین تهران مجید مقصودی تایید
10 فرشاد بهشتی بربری بام تهران بهشتی تایید
11 داریوش اصل زعیم میس داگلاس آزمون تهران داریوش اصل زعیم تایید
12 نگار جهان بین آیری گلد ج س حبیبی تهران نگار جهان بین تایید
13 مهدی دوستی کوییک نیک آریاسب تهران مهدی دوستی تایید
14 حامد افضلی کامونیکا شهداء تهران حامد افضلی تایید
15 سلمان ثقفی دوحا ثقفی تهران امیر سلیمی تایید
16 مسلم ایزدی دانته آزمون تهران مسلم ایزدی تایید
17 حسین ابراهیمی والنتینو شهداء تهران حسین ابراهیمی تایید
18 نسرین مقدس ارمیکه چیتگر تهران خانم مقدس تایید
19 محمد خسروشاهی زرلین چیتگر تهران خسروشاهی تایید
20 محمدرضا حاجیلو اسکای آریاسب تهران اطیابی تایید
21 عباس پیوند آریان بالورا شکوری تهران قاسمی تایید
22 ساناز خامنه اراسکو کوثر تهران ساناز خامنه تایید
23 شاهین فرشباف کنایر کا آریاسب تهران شاهین فرشباف تایید
24 موسی زمان زاده گلدراش بام تهران شرکت اسب طلایی پارسیان تایید
25 رویا بهرامی هلونیا چیتگر تهران رشتیانی تایید
26 مهدی تیزرو لیدی کانتوس بام تهران مهدی تیزرو تایید
27 سارا جعفریه یونیک آزمون تهران سارا جعفریه تایید
28 شاهین شانت زینلوند داچز شاهین شانت تهران شاهین شانت زینلوند تایید
30 رامین طاهری کانوسو بام تهران آقای سلیمی تایید
32 رضا پورمقدم زاکسن شهداء تهران رضا پورمقدم تایید
33 نیلوفر عباسی باپ سودی ام شهداء تهران مهران حمزه تایید
34 پیام رحیمی سانتیاگو بام تهران شرکت سفیر اِستون تایید
35 سارا رجبیون والیس ابرش تهران سارا رجبیون تایید
36 رامین ابریشمی اتایر بام تهران ابریشمی تایید
37 هادی مهدی زاده کنستانتین آزمون تهران مهدی زاده تایید
38 مهدی کاوسی یونیورس بام تهران مهدی کاووسی تایید
39 محسن فلاحیان اکسترا بام تهران محسن فلاحیان تایید
42 سینا مجدپور ارس موس ون تنهاگندورن بام تهران سینا مجدپور تایید
43 منصور تهوری برسینا شهداء تهران منصور تهوری تایید
44 فرزان رضایی زوکچرو الغدیر تهران فرزان رضایی تایید
46 ابوالفضل ملک لو (الین) ابرش البرز ابوالفضل ملک لو تایید
29 مختار نصیری دُون کارلئون چیتگر یزد فاطمه رجبی رد - (انصراف کاربر)
31 احمدرضا کریمیان خمسه فمی بام تهران کریمیان رد - (انصراف کاربر)
40 بهزاد زرین قلم دیوا زد آریاسب تهران زرین قلم رد
41 سیدمسعود میرکاظمی تیگو بام تهران میرکاظمی رد
45 سید جواد جلالی دونین دی نزاجا تهران رد