لیست سوارکاران ثبت نامی

بیست و هشتمین رویداد هیأت - آزمون: سوارمبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 میثم جاویدوند کالاندرو زد آزمون تهران میثم جاویدوند تایید
2 مصطفی احمدی جوی فور لایف زد بام تهران احمدی تایید
4 حمیده فتحی دامانتا بلا توسن تهران مریم فتحی تایید
5 مهفام چاوشی حسینی چوپاچوپ پاییزان تهران بهرام سرشار تایید
6 بابک انصافی زامیرو بنیاد امام خمینی تهران بابک انصافی تایید
7 محمد ابراهیم مظفری آرژانتینیوس ثقفی تهران محمد مظفری تایید
8 سعیده فتحی بیچ توسن تهران یوسف احمدی تایید
9 بیتا اخگر سایمون الغدیر تهران بیتا اخگر تایید
10 محمد گرایلی مدونا شهداء تهران افضلی تایید (خارج رده)
11 بهناز اسدی بونیتا شهداء تهران بهناز اسدی تایید
12 محمد کریمی سیلوانا کوهک تهران حسین کریمی تایید
13 نوشین موسوی نمین اسکات الوند تهران فرشید فتح زاده تایید
14 امیر پوروهاب آبرلین آزمون تهران امیر پوروهاب تایید
15 شیما عبدالرزاق کلیو ایران نوین تهران شیما عبدالرزاق تایید (خارج رده)
16 علیرضا مقیسه ;کور کاوادور الوند تهران مقیسه تایید
17 تینا سادات حسینی خسروشاهی پاریس چیتگر تهران خسروشاهی تایید
18 مهران ولی الله گلگسی اسب ایران تهران مهران ولی اله تایید
19 کیانوش ولی الله ادرین اسب ایران تهران کیانوش ولی اله تایید
20 دانیال محزون گیگابایت آزمون تهران دانیال محزون تایید (خارج رده)
21 نیکی خسروشاهی جینا پلو چیتگر تهران خسروشاهی تایید (خارج رده)
22 یلدا اصل زعیم آوانسه آزمون تهران یلدا اصل زعیم تایید (خارج رده)
23 محمد ریاستیان اماداوس بنیاد امام خمینی تهران ریاستیان تایید
24 لیلا کریمی شوگر آزمون تهران لیلاکریمی تایید
25 ترانه رضائی ماکسیموس الغدیر تهران ترانه رضائی تایید
27 فاطمه عقیقی کورنلیا آزمون تهران عقیقی تایید
28 رویا بهرامی فلور چیتگر تهران ... تایید (خارج رده)
29 رویا بهرامی هلونیا چیتگر تهران ... تایید (خارج رده)
30 جلال کارگری پیوسی میلاد صدر تهران علیرضا جمشیدی تایید (خارج رده)
31 سید یونس باقری طوفان الغدیر تهران فرزان رضایی تایید
32 مهدی نعمتی فنتستیک اسب ایران تهران مهدی نعمتی تایید (خارج رده)
33 ندا قره باغی اوجانا زد الوند تهران قره باغی تایید
35 رضا یوسفی اودیسه الغدیر تهران خانم پانیذ صفا تایید
36 جلال کارگری دماندا میلاد صدر تهران علیرضا جمشیدی تایید (خارج رده)
37 محسن امامی زد تو میلاد صدر تهران محسن امامی تایید
38 شهروز بانی شرکا رادونیز رخش صبا تهران آقای داوری تایید
39 کیوان اردوخانی کوبالیبرویکی رخش صبا تهران کیوان اردوخانی تایید
40 محمد سیاه منصوری ستایش میثاق تهران میثاق سیاه منصوری تایید (خارج رده)
42 سجاد کلانتری کاروچا چیتگر تهران احمدی تایید (خارج رده)
43 سارا رحمتی کنتسا بی زد آزمون تهران سارارحمتی تایید (خارج رده)
44 رضا مرزبانیان ژالوما آریاسب تهران دکتر مریم نورعلی تایید (خارج رده)
45 حامده داودی استار رخش صبا تهران حامده داودی تایید
46 آناهیتا پارسا کارتن زد آزمون تهران پارسا تایید (خارج رده)
47 حسن سعادتی آقا جکی بیوراسب تهران حسن سعادتی تایید
48 عرفان موذن زایونیک آزمون تهران موذن تایید
49 محسن نیکوزادکهن چامهوک آزمون تهران محسن نیکوزاد تایید (خارج رده)
51 حمیدرضا دارستانی هیکس زد بنیاد امام خمینی تهران فیض تایید (خارج رده)
52 زهرا نظری اِنزو آزمون تهران زهرا نظری تایید
53 ترنم سادات شمس الواعظین سامسون آزمون تهران آیین عابدی تایید
54 حانیه محمدیان رسنانی زاندور بی بام تهران آقای سلیمی تایید
55 عرفان جوانمرددلدار بت من چیتگر تهران قاسم جوانمرد دلدار تایید
56 فائزه ابوئی سلین آزمون تهران فائزه ابوئی تایید
57 علی اسب افکن مالدینا بنیاد امام خمینی تهران فیض تایید (خارج رده)
58 آرین حسن وند ویونا آزمون تهران علیرضا اندرز تایید (خارج رده)
59 محمود سارانی ویندی ایندگان تهران شاهین فرش تایید (خارج رده)
60 محمد مهری آسمان شهداء تهران محمد مهری تایید (خارج رده)
61 ریحانه کلانتری ماهور ایران نوین تهران ریحانه کلانتری تایید
62 مهدی پور شیرازی رویال کارلا آریاسب تهران رشتیانی تایید
63 مجید صبوری گلادیاتور سمند تهران دکتر صبوری تایید (خارج رده)
65 آفرین مقدم (اسپرانزا) آزمون تهران تایید (خارج رده)
66 سیده شایلی میر اشرافی (لرد) آزمون تهران تایید (خارج رده)
67 بردیا عزیزیان (آدیوس) شبنم تهران تایید
68 سپهر ناطقی (آیروس) شهداء تهران تایید
69 ارسلان خوشدل (هپی ژوال) بام تهران تایید
70 بهزاد زرین قلم (دیوازد) آریاسب تهران تایید
71 آراد شاهمیری (مشکی) الوند تهران تایید
72 ابراهیم فلاحیان (کابانا) بام تهران تایید
73 سامان وحدت (آرمان) رخش صبا تهران تایید
74 علی اسمعیلیی (دریم) آریاسب تهران تایید
76 حسام زندیه (کازیل) آزمون تهران تایید (خارج رده)
3 سلمان ثقفی دیمبولا ثقفی تهران علی مجتهد زاده رد (خارج رده)
26 مصطفی رشتیانی لاتانزا چیتگر تهران رضاطاهری رد (خارج رده)
34 مهفام چاوشی حسینی نوبل دوقلوها تهران فراز الوانی رد
41 محمد سیاه منصوری شاینینگ میثاق تهران حسین انصاری رد (خارج رده)
50 حمیدرضا دارستانی رین گلد بنیاد امام خمینی تهران براتی رد (خارج رده)
64 مازیار جمشیدخانی کنستانتین ابرش تهران ح رد (خارج رده)
75 کاوه فربود (کازیل) آزمون تهران رد (خارج رده)