لیست سوارکاران ثبت نامی

بیست و هشتمین رویداد هیأت - نزاجا: C1 بزرگسال

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
2 حامد افضلی کامونیکا شهداء تهران حامد افضلی تایید
3 امیر زاهدی کلازین نزاجا تهران نیلی تایید
4 امیر زاهدی آیرا نزاجا تهران غفاری تایید
5 محمد گرایلی دلادی شهداء تهران افضلی تایید
6 رضا جعفری سیدنی نزاجا تهران علیرضا مانده گاری تایید
7 حمیدرضا حاجی کندی بورلی نزاجا تهران محمد مهدی چگینی تایید
8 حسین وفایی مونالیزا سیاهپوش تهران طباطبایی تایید
9 علی پولادوند جی جی کوثر تهران شعبانپور تایید
10 محمد حسین مکاری نژاد همیلتن ثقفی تهران سلیمی تایید
11 هومان جلالی بالوزارد کوثر تهران میزان تایید
12 هومان جلالی کارولین ام نزاجا تهران فرنام عمیقی تایید
13 امیرحسین دارابی جامبو نزاجا تهران دارابی تایید
14 امیرحسین دارابی ملورین نزاجا تهران تایید
15 امیرحسین دارابی (ملینا) نزاجا تهران تایید
16 امیرحسین دارابی (کوئین) نزاجا تهران تایید
17 امیرحسین دارابی (دوونین دی) نزاجا تهران تایید
18 حسن صفدری (لوودویکا) نزاجا تهران تایید
19 حسن صفدری (اسکاد) نزاجا تهران تایید
20 حسن صفدری (کوئین) نزاجا تهران تایید
21 حسن صفدری (مارشال) نزاجا تهران تایید
22 احسان سقائیان (سیندرلا) نزاجا تهران تایید
23 امیر زاهدی (بیگ بوی) نزاجا تهران تایید
1 سعید عزتی دامانتا بلا توسن تهران مریم فتحی رد - (انصراف کاربر)