لیست سوارکاران ثبت نامی

بیست و هشتمین رویداد هیأت - نزاجا: E

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 نوید علی پور بی غم فدک تهران خانم معماری تایید
2 یوسف احمدی بیچ توسن تهران یوسف احمدی تایید
3 حمیدرضا عیسی وند سحر نزاجا تهران آقای مانیان تایید
4 امیر زاهدی لاکونتینا نزاجا تهران علی بیگی تایید
5 سعید نظری گارتو لا به له شهداء تهران سعید نظری تایید
6 مهدی نعمتی فوریو اسب ایران تهران مهدی نعمتی تایید
7 مهدی نعمتی فنتستیک اسب ایران تهران مهدی نعمتی تایید
8 سینا عزتی چاودرخان توسن تهران علی اکبر قره چلو تایید
9 سینا غلامی طوقچی بی ام پرسد نزاجا تهران سینا غلامی تایید
10 مازیار یزدانی اوری نزاجا تهران دارابی تایید
11 نوید نجفیان فالورتا نزاجا تهران دکتر شمسایی تایید
12 محمود مطیعی برانیا نزاجا تهران محسن میرزاسلیمان تایید
13 نوید نجفیان دیگو اسب ایران تهران نوید نجفیان تایید
14 اردوان محبوبیان تیانا نزاجا تهران نزاجا تایید
15 علی اسب افکن مالدینا الغدیر تهران آقای فیض تایید
16 مسعود مظفری بیسیک نزاجا تهران اقای تاجیک تایید
17 امیر برخورداری سیتلّا نزاجا تهران دکتر مالکی تایید
18 محمد صنعتگر لوکی زد نزاجا تهران آقای مومنی تایید
19 هومان جلالی لو شامپ نزاجا تهران مناقبی تایید (خارج رده)
20 محمد صنعتگر ساشا نزاجا تهران پُرفوسور مرتضایی تایید
21 حسن صفدری (واتینکا) نزاجا تهران تایید
22 حسن صفدری (لونا) نزاجا تهران تایید
23 مرتضی قنبریان (لی لیم) نزاجا تهران تایید
24 مهدی شفیعی (فرت) نزاجا تهران تایید
25 امیر زاهدی (سوینی زد) نزاجا تهران تایید
26 نادر خسروان (آمستر دام) اسب ایران تهران تایید