لیست سوارکاران ثبت نامی

بیست و هشتمین رویداد هیأت - نزاجا: سوار مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
2 اکبر حسنی نیوجرسی نزاجا تهران اکبر حسنی تایید
3 میثم مانده گاری سیدنی نزاجا تهران علیرضا ماندهگاری تایید
4 مهران اصغری ملورین نزاجا تهران علائدینی تایید
5 محمدعلی سلیم خان طوفان نزاجا تهران محمدعلی سلیم خان تایید
6 سیدکامران قیدی دن نزاجا تهران شیرافکن تایید
7 امیدرضا یوردخانی اورالیوس ماکسیمیوس نزاجا تهران اقای صفدری تایید
8 مهران ولی الله ادرین اسب ایران تهران مهران ولی اله تایید
9 مهران ولی الله گلگسی اسب ایران تهران مهران ولی اله تایید
10 هادی آمره (فیوچر) نزاجا تهران تایید (خارج رده)
11 ابوالفضل ایلخانی (آمبر) نزاجا تهران تایید
12 ابوالفضل ایلخانی (گاروس) نزاجا تهران تایید
13 سجاد قربانی مقدم آگوستینا ثقفی تهران تایید
14 معراج شکاری (نسار) نزاجا تهران تایید
15 محمدحسین سالم (روزگار) نزاجا تهران تایید
1 مسیح فارسی دامانتا بلا توسن تهران مریم فتحی رد