لیست سوارکاران ثبت نامی

بيست و ششمین رویداد پرش با اسب هیأت سوارکاری استان تهران: اسب های خالص نژاد ایرانی سوارکاران نونهال و نوجوان

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 امیرحسین کافیان ابتین شبدیز تهران جعفریان رد - (انصراف کاربر)
2 ارین بهرامی ماهان آذین البرز ارین بهرامی رد - (انصراف کاربر)
3 عرشیا فیض ال میکو بنیاد امام خمینی تهران خانم ملک رد - (انصراف کاربر)
4 ملیکا جعفریان ابتین شبدیز تهران جعفریان رد - (انصراف کاربر)
5 امیر ارسلان تنباکوکار دوبلین آزمون تهران امیر ارسلان تنباکوکار رد - (انصراف کاربر)