لیست سوارکاران ثبت نامی

رویداد بيست و ششم پرش با اسب هیأت سوارکاری استان تهران: رده C بزرگسال

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
3 علیرضا معتمد راد دوروالو داتوم ثقفی تهران علیرضا معتمدراد تایید
4 علیرضا معتمد راد کاسادو زد ثقفی تهران علیرضا معتمدراد تایید
5 علیرضا عامری شیوا جم تهران هفت برادران تایید
6 ابوالفضل محمدزاده کوایت اسپشیال زد ابرش تهران محمدزاده تایید
7 موسی زمان زاده یروفی بام تهران شرکت اسب طلایی پارسیان تایید
8 موسی زمان زاده گلدراش بام تهران شرکت اسب طلایی پارسیان تایید
9 موسی زمان زاده تائو بام تهران زمان زاده تایید
10 مصطفی رشتیانی کاسپر٣٠٣ آریاسب تهران مهدی دوستی تایید
12 سعید کلانتری هارتاگو زِد بام تهران شرکت سفیر اِستون تایید
13 امید غریبی کاستنس ایندگان تهران غریبی تایید
14 امید غریبی الاید ایندگان تهران غریبی تایید
15 بنیامین اژدرافشار بارونا الیاس خراسان رضوی مازیار جباری تایید
18 نغمه خانجانی سیسیلیا-آر ابرش البرز خانجانی تایید (خارج رده)
19 نغمه خانجانی لویی سان ابرش البرز صاعد خانجانی تایید
20 بنیامین اژدرافشار کندنس الیاس خراسان رضوی امیرعلی عمرانی تایید
21 بهرام وجدانی تورنتو شهداء تهران شبستری هورسز تایید
22 محمد مهری ارونگو شهداء تهران شبستری هورسز تایید
23 رضا بخشی الیزه دبلیو آرام همدان آیدین حمیدی پسند تایید
24 محمد کارخانه ای لیلین چابک قم کافیان تایید
25 محمد گرایلی دلادی شهداء تهران افضلی تایید
26 امیر هاشم پور شکلات آریاسب تهران محمدرضا مرادی تایید
27 امیر هاشم پور الینی آریاسب تهران مصطفی صادقی تایید
28 حمیدرضا حاجی کندی جیم موریسون نزاجا تهران عباس جمالی تایید
29 حمیدرضا حاجی کندی چنل یو زد نزاجا تهران عباس جمالی تایید
30 امیر کلانتری استرلا آریاسب تهران پریسا دانشور تایید
31 علی رحمتی کیو وادیس بام تهران علی رحمتی تایید (خارج رده)
32 علی رحمتی هانتر بام تهران مهندس براتچیان تایید
33 علی رحمتی سانتیاگو بام تهران شرکت سفیر اِستون تایید
34 محمد زرین بلانکو شهاب تهران وحید نجد تایید
35 محمد زرین گلدیکا شهاب تهران شهاب حاجی احمدی تایید
36 محمد زرین سولو شهاب تهران شهاب حاجی احمدی تایید
37 محمد زرین ایس شهاب تهران شهاب حاجی احمدی تایید
38 محمدرضا بهرامی ویا آریاسب البرز محمدرضا بحرامی تایید
42 رشید آتشبار الودوالا آریاسب تهران دکتر مریم نورعلی تایید
43 حمید حاجیلو ایمجین آریاسب تهران حاجلو تایید
44 حمید حاجیلو الدرادو 2 آریاسب تهران حاجلو تایید
45 حمید حاجیلو گراف آریاسب تهران حاجلو تایید
46 رشید آتشبار کامیلوت آریاسب تهران هادی ساعی تایید
47 احسان صفری نژاد کویت آگو حبیبی تهران نیکوپور تایید
48 شایان شایگان وی سی آی پاور تک سواران نادری شمال تهران پاکدامن تایید
49 شایان شایگان گلن بریج بام تهران شایگان تایید
50 شایان شایگان ابونس بام تهران خانم صادقی نیا تایید
51 مسعود یزدی دریم سینا بام البرز سینا مجدپور تایید
52 مسعود یزدی ایر پاتر دب ز فرمان آرا البرز قلندر تایید
53 علیرضا علیرضایی سنتوریا بی زد جم تهران میرعبدالله تایید
54 حامد افضلی کامونیکا شهداء تهران حامد افضلی تایید
55 محسن جدیدی الباترس دو پچیس شهداء تهران جدیدی تایید
56 محسن جدیدی زارا شهداء تهران جدیدی تایید
58 آریانا روانبخش سو هود سازندگان تهران روانبخش تایید (خارج رده)
59 آریانا روانبخش جاست کاناورا سازندگان تهران روانبخش تایید (خارج رده)
60 عادل کشاورز کارتاگو بام تهران دکتر کاووسی تایید
61 احسان سقائیان تارازد نزاجا تهران سقائیان تایید (خارج رده)
62 مصطفی رشتیانی کاراتو2 آریاسب تهران زرین قلم تایید
63 علیرضا عامری (اورلاندو) جم تهران عامری تایید
64 اسفندیار هوشمند (کارگو زد) بام تهران هوشمند تایید
65 علی عزیزنیا ولنتینو بام تهران عزیزنیا تایید
66 عادل کشاورز (کندرات) بام تهران تایید
67 عادل کشاورز (اسکپ) بام تهران تایید
68 مهدی کاوسی (گرافین) بام تهران تایید
69 مهدی کاوسی (لیدی) بام تهران تایید
70 مهدی کاوسی (یونیورس) بام تهران تایید
71 اسفندیار هوشمند (کاراتیناگلد) بام البرز تایید
72 شراگیم حبیبی (تیگو) بام تهران تایید (خارج رده)
73 شراگیم حبیبی (آنجل) بام تهران تایید
74 شراگیم حبیبی (گلدپای) بام تهران تایید
75 شراگیم حبیبی (شفت) بام تهران تایید
76 شراگیم حبیبی (داروین) بام تهران تایید
77 شراگیم حبیبی (بی پلیر) بام تهران تایید
78 اسفندیار هوشمند (کری اسکای) بام البرز تایید
79 سجاد کلانتری فورسایت چیتگر تهران تایید
80 حمزه عبادی (سل سینا) بام تهران تایید
81 آرش غلامی (ویمبلی) سیاهپوش تهران تایید
82 مهران شفیعی (کاپیتان39) چابک قم تایید
83 محمد کارخانه ای (زانوتی) چابک قم تایید
84 سینا قدیری (کاردینو) ابرش تهران تایید
1 سهراب معصومی کندی من بام تهران سهراب معصومی رد
2 سهراب معصومی تورگال دو ویرتون بام تهران سهراب معصومی رد
11 ایمان عرب کاستار ایران نوین البرز گندم عرب رد
16 هادی ساعی کامپکت آریاسب تهران هادی ساعی رد - (انصراف کاربر) - (انصراف کاربر)
17 هادی ساعی کامیلوت آریاسب تهران هادی ساعی رد - (انصراف کاربر)
39 سید حمیدرضا جوزی ادرین الغدیر تهران حسین زاینده رد
40 سید حمیدرضا جوزی کالایس الغدیر تهران حمید جوزی رد
41 سید حمیدرضا جوزی کلرادو الغدیر تهران مصفا رد
57 جعفر افضلی کامانتازد شهداء تهران جعفر افضلی رد