لیست سوارکاران ثبت نامی

رویداد بيست و ششم پرش با اسب هیأت سوارکاری استان تهران: رده E

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 پیمان رحیمی بیدمشکی می نیستر بام تهران شرکت سفیر اِستون تایید
2 افشین احمدوان ساندیور بام تهران افشین احمدوان تایید (خارج رده)
3 شریف اسماعیلی آیرون میدن بام تهران افشین احمدوان تایید
12 علی رحمتی لاوربوی بام تهران علی رحمتی تایید
13 حسام شالچیان باترفلای فرمان آرا البرز نجفی نیا تایید
15 سید فراز قمصری چمپیون بام تهران سید فراز قمصری تایید
16 مجتبی خسروی فرست دی بام تهران مجتبی خسروی تایید
17 مریم نورعلی ژالوما آریاسب تهران دکتر مریم نورعلی تایید
18 امیرحسین اقبالیون لیلا ابرش تهران امیرحسین اقبالیون تایید
23 مسعود یزدی دریم سینا بام البرز سینا مجدپور تایید (خارج رده)
24 احمدرضا کریمیان خمسه فمی بام تهران کریمیان تایید (خارج رده)
25 مسعود یزدی لاور بوی زد فرمان آرا البرز قلندر تایید
26 مصطفی رشتیانی دیوا زد آریاسب تهران زرین قلم تایید (خارج رده)
27 مصطفی رشتیانی (هلونیا) چیتگر تهران تایید
28 محمد خاکباز (نیکسون) جم تهران تایید
29 سینا قدیری (هارت بیس) ابرش تهران تایید
30 ابوالفضل مشکینی (اوتیا) ابرش تهران تایید
31 ابوالفضل مشکینی (بربلینگ) ابرش تهران تایید
32 حمزه عبادی (سون) بام تهران تایید
33 مصطفی رشتیانی (آیس کوپ) چیتگر تهران تایید
34 ارسلان خوشدل کران زد بام تهران تایید
35 سعید کلانتری کلینتا بام تهران تایید (خارج رده)
36 مصطفی رشتیانی (جینا) چیتگر تهران تایید (خارج رده)
37 حمزه عبادی (دامانتا) بام تهران تایید (خارج رده)
38 حسین انصاری جعفری شاینینگ میثاق تهران تایید
39 علی امیری (تک تاب) هوشمند البرز تایید
4 علی رشیدیان البا وی دی ال بام تهران علی رشیدیان رد (خارج رده)
5 علی رشیدیان شنتی بام تهران علی رشیدیان رد (خارج رده)
6 ابوالفضل محمدزاده دیوا روزا ابرش تهران انتظاری رد (خارج رده)
7 ابوالفضل محمدزاده ویسپر ابرش تهران خسروانی رد (خارج رده)
8 سلمان ثقفى آرژانتینیوس ثقفی تهران محمد مظفری رد (خارج رده)
9 هستی جامه بزرگی کاسینا بام تهران مهدی تیزرو رد (خارج رده)
10 هستی جامه بزرگی کاسینا بام تهران مهدی تیزرو رد (خارج رده)
11 مصطفی رشتیانی لاتانزا چیتگر تهران رضاطاهری رد (خارج رده)
14 نگار جهان بین کورنادو حبیبی تهران نگار جهان بین رد (خارج رده)
19 حمیدرضا حسینی آملیا مقدم تهران آقای شهاب مقدم رد (خارج رده)
20 سینا مجدپور سوت آرژانتینا بام تهران سینا مجدپور رد (خارج رده)
21 سینا مجدپور اس ام پاریس بام تهران سینا مجدپور رد (خارج رده)
22 سجاد ره انجام گرند کروز مقدم تهران آقای سپهر شاکری رد (خارج رده)