لیست سوارکاران ثبت نامی

رویداد بيست و ششم پرش با اسب هیأت سوارکاری استان تهران: رده C جوان

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 علیرضا هفت برادران شیوا جم اصفهان هفت برادران تایید
2 عرفان محمدی ویکتوریا آرش تهران رضا طراوتی تایید
3 محمد سیاه منصوری فارلا میثاق تهران پرهام کردبچه تایید
5 متین رضا خانلو کورونا شبنم تهران استاتیرا غفاری تایید
6 مرتضی حسینی بایکا آذین البرز اقای احمدی تایید
7 مرتضی حسینی کلگرباکس آذین البرز اقای احمدی تایید
8 سعید کلانتری فراسکو بام تهران آرین اسحاقی تایید (خارج رده)
10 متین رضا خانلو دینولوما شبنم تهران سهیل ریاضی تایید
12 سعید کلانتری زافیرا بام تهران آقای شعاعی تایید
13 سعید کلانتری پاپیتال بام تهران شرکت سفیر اِستون تایید
14 سجاد حاجی یزدی ویوا دکویینتا ایران نوین تهران بهزاد روستایی تایید
15 سجاد حاجی یزدی فریاد ایران نوین تهران بهزاد روستایی تایید
16 رشید آتشبار کاپیتانو آریاسب تهران آقای کریمی تایید (خارج رده)
17 امیرپاشا مشهدی رویال کاسینی آرش تهران امیرپاشا مشهدی تایید
19 سبحان یوسفی فوراور ابرش تهران یوسفی تایید
20 امیرعلى عمرانى گرافتن الیاس خراسان رضوی امیرعلی عمرانی تایید
22 سپهر ضرابی سلفی رخش صبا تهران سپهر ضرابی تایید
23 سیدایمان حسینی چارلی رخش صبا تهران آقای داوری تایید
24 سیدایمان حسینی یوربان زد رخش صبا تهران آقای وحدت تایید
25 هاله ابراهیمی جولیا آریاسب تهران هادی ساعی تایید
26 امین رضا عکاف زاده دجانگو بام تهران عکاف زاده تایید
28 احسان صفری نژاد کنتدرو حبیبی تهران نیکوپور تایید (خارج رده)
29 مرتضی پورشمسی اویتا دشت بهشت فارس حیدر شیخی تایید
30 احسان صفری نژاد آکوروس حبیبی تهران نیکوپور تایید (خارج رده)
31 ایلیا معنوی دی کوئیم آریاسب تهران ایلیا معنوی تایید (خارج رده)
32 ایلیا معنوی لاندن آریاسب تهران ایلیا معنوی تایید (خارج رده)
33 محمد امین صادقی شاهدانی کاتوج اچ بی سی رخش صبا تهران محمد امین صادقی تایید
34 نیوشا نجفی نیا یوونیا فرمان آرا تهران حسام شالچیان تایید
35 پوریا زنجانی کارتونو فرمان آرا زنجان ___ تایید
36 ستوده زهرا هَلَشی کلاریسا آریاسب تهران مهران حمزه تایید
38 امیر پارسا بهزادیان والنسیا سوران خراسان رضوی بهزادیان تایید
39 سینا قدیری (مایلین) ابرش تهران تایید (خارج رده)
40 سام معصومی فیوچر بام تهران تایید
41 سام معصومی زاسا زاسا بام تهران تایید
42 امیرحسین رحیمی شزم فرمان آرا البرز تایید
43 سجاد کلانتری فیلیسیتا چیتگر تهران تایید (خارج رده)
44 ارشیا نجفی نیا زورو فرمان آرا تهران تایید
4 امیر ارسلان تنباکوکار کیبانا ام آزمون تهران امیرارسلان تنباکوکار رد
9 شایان صفامهر تله پاتی جم تهران صفامهر رد
18 حانیه مهدیزاده اپریکات آزمون تهران مهدی زاده رد
21 حانیه مهدیزاده زیپلین آزمون تهران مهدی زاده رد
27 امیر ارسلان تنباکوکار دوبلین آزمون تهران امیر ارسلان تنباکوکار رد
37 مهران حمزه لیدی کاسینی آریاسب تهران مهران حمزه رد (خارج رده)
39 تارخ پرند کارتن زد آزمون تهران اناهیتا پارسا رد