لیست سوارکاران ثبت نامی

رویداد بيست و ششم پرش با اسب هیأت سوارکاری استان تهران: رده C نونهال

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
2 عرشیا فیض مالدینا بنیاد امام خمینی تهران عرشیا فیض تایید
3 کارن معصومی دانته بام تهران کارن معصومی تایید
4 کارن معصومی الینا بام تهران کارن معصومی تایید
6 آرشا غفاری آکاسانتوس شبنم تهران آرشا غفاری تایید
7 عرفان شیخ فواد اشمویل چابک قم عرفان شیخ تایید
8 رضا علی ملائی فاینالی بام تهران رضامولایی تایید
9 استاتیرا غفاری دیسکاوری شبنم تهران استاتیرا غفاری تایید
11 شایان صفامهر آهنگ جم تهران صفامهر تایید (خارج رده)
13 ثنا شوشتری سلنا ابن سینا همدان شوشتری تایید
14 عرشیا رحیمی التوریتو فرمان آرا البرز رحیمی تایید
15 فرگل غیاثی کالایس الغدیر تهران حمید رضا جوری تایید
16 فرگل غیاثی الکساندر الغدیر تهران فرگل غیاثی تایید
17 حنانه جوادیان فوبو جوادیان زنجان امیر کلانتری تایید
18 هستی جامه بزرگی کاسینا بام تهران مهدی تیزرو تایید
19 هستی جامه بزرگی بیزلی بام تهران مهدی تیزرو تایید
20 سید فراز قمصری چمپیون بام تهران سید فراز قمصری تایید
21 رضا مرزبانیان کنتن گراف آریاسب تهران هادی ساعی تایید
22 مبینا فرجامی فلوریدا آرش البرز هدیثه جمعدار تایید
23 بهداد پورجعفری انرما بام تهران بهداد پورجعفری تایید
24 مبینا فرجامی کیاشاه آرش البرز علیزاده تایید
25 امیر حسین نوری باپ سودی ام آریاسب تهران مهران حمزه تایید
26 محدثه گلباز تارا آرش البرز اسلامی تایید
27 ایلیا علیمحمدی لیدی جین بام تهران هدیه مدی تایید
28 یزدان ملاافضل (هپی) ابرش تهران تایید
1 سیده روژین بنی هاشمی آتینا آزمون تهران روژین بنی هاشمی رد
5 تینا سادات حسینی خسروشاهی پاریس چیتگر تهران خسروشاهی رد
10 سلمان ثقفى دیمبولا ثقفی تهران سید علی مجتهد زاده رد (خارج رده)
12 حسین انصاری جعفری شاینینگ میثاق تهران حسین انصاری رد (خارج رده)