لیست سوارکاران ثبت نامی

رویداد بیست و پنجم پرش با اسب استان تهران: رده C بزرگسال

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 موسی زمان زاده یروفی بام تهران شرکت اسب طلایی پارسیان تایید
2 موسی زمان زاده تائو بام تهران زمان زاده تایید
3 موسی زمان زاده گلدراش بام تهران شرکت اسب طلایی پارسیان تایید
4 امیرحسین دارابی ملورین نزاجا تهران حمید رضا علاءالدینی تایید
5 امیر زاهدی گریتجی نزاجا تهران رسانه تایید
6 امیر زاهدی آیرا نزاجا تهران غفاری تایید
7 حمیدرضا دارستانی سیلور شادو بنیاد امام خمینی تهران حسینی تایید
8 حمیدرضا دارستانی اماداوس بنیاد امام خمینی تهران ریاستیان تایید
9 ابوالفضل محمدزاده کوایت اسپشیال زد ابرش تهران محمدزاده تایید
10 ابوالفضل محمدزاده سیسیلیا-آر ابرش تهران خانم خانجانی تایید (خارج رده)
11 ابوالفضل محمدزاده آوالون ابرش تهران انتظاری تایید
12 فربد فیلابی بلک برن روور شهداء خراسان رضوی اقای رضایی تایید
13 نوید نجفیان ونیتی اسب ایران تهران نوید نجفیان تایید
14 نوید نجفیان چلیست اسب ایران تهران علیزاده تایید
15 نوید نجفیان کودینا اسب ایران تهران نوید نجفیان تایید
16 علی افضلی دلادی شهداء تهران علی افضلی تایید
17 نغمه خانجانی لویی سان ابرش تهران صاعد خانجانی تایید
18 محمد گرایلی کامونیکا شهداء تهران افضلی تایید
19 محمد حسین مکاری نژاد کاندا لتو ثقفی تهران علی فیروزی تایید
20 محمد حسین مکاری نژاد کالادور ٢ ثقفی تهران - تایید
21 حمیدرضا حاجی کندی جیم موریسون نزاجا تهران عباس جمالی تایید
22 بهرام وجدانی تورنتو شهداء تهران شبسترئ هورسز تایید
23 بهرام وجدانی کربن ارا NRW شهداء تهران شبسترئ هورسز تایید
24 بهرام وجدانی سلیما شهداء تهران شبسترئ هورسز تایید
25 محمد مهری ارونگو شهداء تهران شبسترئ هورسز تایید
26 قاسم قاسمی اپریکات وی ال اس شکوری تهران قاسم قاسمی تایید
27 قاسم قاسمی فابیلوس شکوری تهران حسین بختیاری تایید
28 محمد حسین مکاری نژاد دنسینگ کوئین ثقفی تهران تایید
29 آریانا روانبخش پی بک 6 سازندگان تهران تایید
30 محسن جدیدی زارا شهداء تهران تایید
31 محمد گرایلی کردی بست شهداء تهران تایید
32 آریانا روانبخش جاست کاناورا سازندگان تهران تایید
33 علی عزیزنیا ویرانده تهران تایید
34 امیرعطا ایت اللهی (دیوا) خراسان رضوی تایید
35 محسن جدیدی (آلباتروس) شهداء تهران تایید
36 امیرحسین دارابی دونین دی نزاجا تهران تایید
37 علی عزیزنیا (والنتینو) بام تهران تایید
38 آریانا روانبخش سو هود سازندگان تهران تایید