لیست سوارکاران ثبت نامی

رویداد بیست و پنجم پرش با اسب استان تهران: رده O2 مالکین

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 مجید صبوری گلادیاتور سمند تهران دکتر صبوری تایید
3 امیر مهدی عابدینی اِکسِلِنت شهداء تهران امیر مهدی عابدینی تایید
4 حسین ابراهیمی والنتینو شهداء تهران حسین ابراهیمی تایید
5 عرشیا فیض مالدینا بنیاد امام خمینی تهران عرشیا فیض تایید
6 ابوالفضل محمدزاده سیسیلیا-آر ابرش تهران خانم خانجانی تایید (خارج رده)
7 ابوالفضل محمدزاده آوالون ابرش تهران انتظاری تایید (خارج رده)
8 رضا پورمقدم زاکسن شهداء تهران رضا پورمقدم تایید
9 نیلوفر عباسی کلدپلی شهداء تهران نیلوفر عباسی تایید
10 حسین وفایی مونالیزا سیاهپوش تهران طباطبایی تایید (خارج رده)
11 ساناز خامنه اراسکو کوثر تهران سانازخامنه تایید
12 مجید صبوری دیوت سمند تهران آقای آزاد تایید
13 نسیم فکوریان دنسینگ کوئین ثقفی تهران فکوریان تایید
14 بهرام وجدانی کویین شهداء تهران شبسترئ هورسز تایید (خارج رده)
15 محمد مهری الیوت شهداء تهران آقای ذولفقاری تایید (خارج رده)
17 سجاد مهاجری گلدن فلای بنیاد امام خمینی تهران سجاد مهاجری تایید
18 فرهاد تیموری چمپیون بنیاد امام خمینی تهران ملک تایید (خارج رده)
19 محمد ولی اله فورینکا اسب ایران تهران محمد ولی الله تایید
20 محمد ولی اله چاپلین اسب ایران تهران محمد ولی اله تایید
21 محمد ولی اله آریتون اسب ایران تهران محمد ولی اله تایید
22 بهرام وجدانی (تاوینا) کاوه تهران تایید (خارج رده)
23 آریانا روانبخش جاست کاناورا سازندگان تهران تایید (خارج رده)
24 آریانا روانبخش سو هود سازندگان تهران تایید (خارج رده)
2 موسی زمان زاده ویرانده بام تهران زمان زاده رد عدم شرکت
16 حمیدرضا افضلی کردی بست شهداء تهران حمیدرضاافضلی رد عدم شرکت