لیست سوارکاران ثبت نامی

رویداد بیست و پنجم پرش با اسب استان تهران: رده D1 بزرگسال

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 حمیدرضا حاجی کندی سلن شهداء تهران میترا فراهانی تایید
2 موسی زمان زاده یروفی بام تهران شرکت اسب طلایی پارسیان تایید
4 امیر مهدی عابدینی دَنسینگ کوئین شهداء تهران نگین حدادزاده تایید
5 حمیدرضا دارستانی ژولی بنیاد امام خمینی تهران ریاستیان تایید
7 بهرام وجدانی آلورس شهداء تهران نیاورانی تایید (خارج رده)
8 محمد محمدزاده آی سی سیولینا نوروز آباد تهران رازگردانی تایید
9 محمد محمدزاده کاترینا نوروز آباد تهران رویانیان تایید
10 حسین وفایی وولوولار کمرد تهران وفایی تایید
11 حسین وفایی یوریتا کمرد تهران وفایی تایید
12 نوید نجفیان دیگو اسب ایران تهران نوید نجفیان تایید
13 نوید نجفیان دیر گیرل ای بی زد اسب ایران تهران نوید نجفیان تایید
14 نوید نجفیان صوفیا اسب ایران تهران نوید نجفیان تایید
15 حسین وفایی دی وی دف کمرد تهران وفایی تایید
16 اسداله یراقچی ب رایت سیاهپوش تهران یراقچی تایید
17 امیرحسین گل محمدی گود بوی کمرد تهران کاظم پناه تایید
18 امیرحسین گل محمدی کاسپر کمرد تهران نوروزی تایید
19 امیرعطا ایت اللهی کاسانو ایندگان خراسان رضوی آیت اللهی تایید (خارج رده)
20 محمد حسین مکاری نژاد انیت ثقفی تهران مهدی وعیدی تایید
21 محمد حسین مکاری نژاد همیلتن ثقفی تهران امیر سلیمی تایید
22 امیرحسین ریحانیان ادوارد شهداء تهران ریحانیان تایید (خارج رده)
23 مجید نبی لو هویا هوتا شهداء تهران عامری تایید
24 محمد مهری رامیرو شهداء تهران آقای ایزدپناه تایید
25 حمیدرضا حاجی کندی دیلایت کمرد تهران والی تبار تایید
26 پرهام تیموری چمپیون بنیاد امام خمینی تهران ملک تایید
27 علیرضا میرزائی وینزور الغدیر تهران خانم پانیذ صفا تایید
28 فرهاد تیموری زامیرو بنیاد امام خمینی تهران انصافی تایید
29 فربد فیلابی وات اور شهداء خراسان رضوی خانم انیسی تایید (خارج رده)
30 سعید صفامهر آهنگ تهران تایید
31 محسن جدیدی (آدینوس) شهداء تهران تایید (خارج رده)
32 مبینا تاجیک تندرا شهداء تهران تایید
33 فرزان رضایی زوکچرو الغدیر تهران تایید
34 مهراد اختری (نواخ) شهداء تهران حسین خانی تایید
35 سعید صفامهر تله پاتی تهران صفامهر تایید
36 محسن جدیدی (کاستیلو) شهداء تهران تایید (خارج رده)
37 علی عزیزنیا ویرانده بام تهران تایید (خارج رده)
38 حمیدرضا حاجی کندی کرازیانا شهداء تهران تایید (خارج رده)
39 سلمان ثقفی (آرژانتین نیوز) ثقفی تهران تایید (خارج رده)
40 حسن محمدزاده (کورلادو) آرام تهران تایید
3 موسی زمان زاده ویرانده بام تهران زمان زاده رد عدم شرکت
6 حمیدرضا دارستانی هیکس زد بنیاد امام خمینی تهران عرشیا فیض رد عدم شرکت