لیست سوارکاران ثبت نامی

رویداد بیست و چهارم پرش استان تهران: رده D1 بزرگسال

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 سعید عزتی آدرینا زد توسن تهران حمیده فتحی تایید
2 سعید عزتی دامانتا بلا توسن تهران دکتر مریم فتحی تایید
3 سعید عزتی آلاله توسن تهران حامد شکرزاده تایید
4 محمد سیاه منصوری (فارلا) میثاق تهران تایید
5 مرضیه مرادی (وای لانا) توسن تهران تایید