لیست سوارکاران ثبت نامی

رویداد بیست و سوم پرش با اسب در باشگاه بام: رده C جوان

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 محمد خسروشاهی زرلین چیتگر تهران محمد خسرو شاهی تایید (خارج رده)
3 سام معصومی فیوچر بام تهران سهراب معصومی تایید (خارج رده)
4 سام معصومی دانته بام تهران سام معصومی تایید (خارج رده)
5 سهراب معصومی کانتینوس استرن بام تهران سهراب معصومی تایید (خارج رده)
6 محمد امین صادقی شاهدانی کاتوج اچ بی سی رخش صبا تهران محمد امین صادقی شاهدانی تایید
7 محمدابوالحسنی زاده هریسون زد آزمون تهران ابوالحسنی زاده تایید
8 امیرحسین ریحانیان ویلن نوی وه شهدای سوهانک تهران ریحانیان تایید
9 سیدایمان حسینی یوربان زد رخش صبا تهران آقای وحدت تایید
11 سیدایمان حسینی دو نات هزیتیت رخش صبا تهران خانم ماهانی تایید
13 مازیار جمشیدخانى چاپلین جم تهران تایید (خارج رده)
14 تارخ پرند کارتن زد آزمون تهران تایید (خارج رده)
15 پوریا صفادل (میلین) چیتگر البرز تایید (خارج رده)
16 سروش بلدی (روزاکرفایر فاکس) آزمون تهران تایید
17 ابوالفضل ملک لو (کانسپتوس) ابرش البرز تایید
18 ایلیا معنوی دی کوئیم آریاسب تهران تایید (خارج رده)
19 مهرنوش عامری (یوکلاز) جم اصفهان تایید (خارج رده)
20 سپهر ضرابی (سلفی) رخش صبا تهران تایید
21 علی رحمتی (لاوربوی) بام تهران تایید (خارج رده)
22 کارن معصومی زاسا زاسا بام تهران تایید
23 محمدابوالحسنی زاده (چیست) آزمون تهران تایید
24 سجاد حاجی یزدی (ماهور) چیتگر تهران تایید
25 تارخ پرند (آرتا) آزمون تهران تایید
26 امیر ارسلان تنباکوکار (کیبانا) آزمون تهران تایید
27 امیرعلى عمرانى (گراف تن) الیاس خراسان رضوی تایید
28 حمیدرضا حسینی جامایکا بام تهران تایید
29 امین رضا عکاف زاده (دجانگو) بام تهران تایید
30 حانیه مهدیزاده (زیپلین) آزمون تهران تایید
31 علیرضا هفت برادران (شیوا) جم اصفهان تایید
32 ابوالفضل ملک لو (لولیپازد) ابرش البرز تایید
33 تینا صف شکن (واکی کی) اریانا خراسان رضوی تایید
34 مازیار جمشیدخانى (لرد زد) جم تهران تایید
35 ایلیا معنوی لاندن آریاسب تهران تایید
36 مهرنوش عامری (اشک سفید) جم اصفهان تایید
37 تارخ پرند (کوئیک استار) آزمون تهران تایید
38 سجاد حاجی یزدی (ویوا) تهران تایید
39 شراگیم حبیبی (چاکوبلو) بام تهران تایید
40 سهراب معصومی (کندی من) بام تهران تایید (خارج رده)
41 سهراب معصومی (آمزس) بام تهران تایید
42 کیانا فکوریان (پاریس) آزمون تهران تایید
43 موسی زمان زاده ویرانده بام تهران تایید
2 نیلوفر عباسی کلدپلی شهداء تهران نیلوفر عباسی رد (خارج رده)
10 سیدایمان حسینی کوبالیبرویکی رخش صبا تهران آقای اردوخانی رد