لیست سوارکاران ثبت نامی

رویداد بیست و سوم پرش با اسب در باشگاه نزاجا: رده E

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 اسداله یراقچی ب رایت سیاهپوش تهران یراقچی تایید
2 مهدی شفیعی فرت نزاجا تهران مهدى شفیعی تایید
3 حمیدرضا حاجی کندی دیلایت کمرد تهران والی تبار تایید
4 محمد صنعتگر (تک شیر) تهران تایید
5 امیر برخورداری (سیتا) تهران تایید
6 سامان دارابی (دایموند) تهران تایید
7 امیر زاهدی (سوئینی زد) تهران تایید
8 حسن صفدری (هاتینگا) تهران تایید
9 احسان سقائیان (سیندرلا) تهران تایید
10 عرشیا فیض (مالدینا) تهران تایید
11 بهزاد جوانبخش (امیکل) تهران تایید
12 مهدی پولادوند (سی سی لیا) تهران تایید
13 اردوان محبوبیان (باراتون) تهران تایید
14 رضا جعفری (نونیکس) تهران تایید
15 محمد صنعتگر (لاکی زد) تهران تایید
16 امیر برخورداری (مارشال) تهران تایید
17 رضا علی ملائی (کوئین) تهران تایید
18 حمیدرضا عیسی وند (سحر) تهران تایید