لیست سوارکاران ثبت نامی

هفتمین رویداد هیأت - حلول ماه مبارک رمضان: C1 بزرگسال

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 حمیدرضا حسینی ونوس پاییزان تهران پارت تایید
2 عادل کشاورز کارتاگو بام تهران تایید (خارج رده)
3 محمود پورحیدری کرات بام تهران مهندس خسروانی تایید
4 علی عقیقی سوزی آزمون تهران علی عقیقی تایید
5 مجید منصوری بالو الوند تهران دکتر ارفع تایید
6 علی رحمتی لرد گرانوس بام تهران شرکت سفیر استون تایید
7 مرضیه مرادی ام بی تیوکس توسن تهران پارت تایید
8 مهدی کاوسی دایگراف بام تهران مهدی کاووسی تایید
9 امیر ارسلان تنباکوکار دوبلین بام تهران امیر ارسلان تنباکوکار تایید
10 سینا جوشقانی کلدکیس دشت بهشت البرز علی هژبر تایید
11 حمزه عبادی کورتینا بام تهران کمپانی تایید
12 مجتبی مکاری نژاد اکسترا بام تهران فلاحیان تایید
13 سینا قدیری حرا ابرش تهران خانم موسوی تایید
15 مجید سلطانی دونکرورت دی اچ سیاهپوش البرز محسن محمدی تایید
16 مهران حمزه باپ سودی ام آریاسب تهران مهران حمزه تایید
19 علیرضا علیرضایی وارلاک جم تهران اژدرکش تایید خارج رده
20 حسین رضایی گوچی آزمون تهران رضایی تایید خارج رده
20 علیرضا پورسمیعی مگنولیا بام البرز آقای کاوسی تایید
21 علی عزیزنیا ورسار دولئو بام تهران خانم نصیری تایید
22 مهدی نعمتی لدارکو بام تهران مهدی نعمتی تایید
23 محسن فلاحیان اکستریم بام تهران محسن فلاحیان تایید
24 مهدی محرابی (کاستا) دشت بهشت تهران ایمان عرب تایید
25 مهدی کاوسی یونیورس بام تهران مهدی کاووسی تایید
26 سروش غروی بتر تایم دشت بهشت البرز علی هژبر تایید
27 حمید رضا هندی کریستا او.اچ آریاسب البرز شیرکوند تایید
28 مهدی مطوری کواژین توسن تهران خانم حمیدی تایید
29 علیرضا معتمد راد کاسادو زد ثقفی تهران علیرضا معتمدراد تایید
30 محمد گرایلی دلادی شهداء تهران افضلی تایید (خارج رده)
30 عادل کشاورز (کندرات) بام تهران مهدی کاوسی تایید
31 فربد فیلابی کنایر کا حسام خراسان رضوی شاهین فرشباف تایید
32 مسعود یزدی ارس موس ون تنهاگندورن بام البرز سینا مجدپور تایید (خارج رده)
33 دنیا فکوریان گریت آزمون تهران دنیا فکوریان تایید
34 مجید مقصودی لندی ایران نوین تهران مجید مقصودی تایید
36 قاسم قاسمی ملونی ایندگان تهران همدانی تایید
37 حمیدرضا حسینی بربری پاییزان تهران پارت تایید
38 ابراهیم اشموعیل سانتانا ابرش تهران شرکت اسب ریس تایید
39 سعید بهبودی کارولینا چیتگر تهران امداد تایید
40 حسین رضایی بونو آزمون تهران ابوالحسنی زاده تایید (خارج رده)
41 سینا جوشقانی اد تندر دشت بهشت البرز کارن شفایی تایید
42 امیررضا آیت اللهی اورلاندو ملی البرز ایت اللهی تایید
44 علیرضا علیرضایی لرد زد ابرش تهران تایید
45 پیام رحیمی پاپیتال بام تهران شرکت سفیراستون تایید
47 محمدرضا بهرامی الیزا النا چیتگر البرز محمدرضا بهرامی تایید
48 محمود پورحیدری لرد زد بام تهران محمد خدایی تایید
49 مجتبی مکاری نژاد ادوارد بام تهران ریحانیان تایید
50 علی رحمتی فاریتا بام تهران علی رحمتی تایید
50 علیرضا پورسمیعی (کاپوچینو) بام البرز آقای کاوسی تایید
51 حمیدرضا حسینی دوحا پاییزان تهران پارت تایید
52 علی عقیقی هاستالاویستا آزمون تهران علی عقیقی تایید
53 مجید منصوری الیبرا الوند تهران منصوری تایید
54 علیرضا علیرضایی پریتی ابرش تهران پاکدامن تایید
55 محمد گرایلی مدونا شهداء تهران افضلی تایید
56 حمزه عبادی کندی من50 بام تهران کمپانی تایید
57 مجید سلطانی لنسلات سیاهپوش البرز دکتر مقصودی تایید
58 مهدی کاوسی کونراد بام تهران کاووسی تایید
59 سینا قدیری بریتلینگ تولتن ابرش تهران محمد مشکینی تایید
60 مرضیه مرادی جید بی وی توسن تهران پارت تایید
61 علی عزیزنیا بیو لیدی بام تهران مهدی کاووسی تایید
62 مهدی نجاری گیتانو ایران نوین تهران آذر کیال تایید
63 امیر ارسلان تنباکوکار کیبانا ام بام تهران امیر ارسلان تنباکوکار تایید
64 مهران حمزه لیدی کاسینی آریاسب تهران مهران حمزه تایید
66 حمیدرضا حسینی کو کوز مقدم تهران آقای شهاب مقدم تایید
70 سینا قدیری (موگن) ابرش تهران تایید
71 محمد سیاه منصوری فارلا میثاق تهران پرهام کردبچه تایید
72 مجتبی مکاری نژاد (زدپلن زد) بام تهران سلیمی تایید
73 عادل کشاورز (لوگانو) بام تهران کشاورز تایید
2 مازیار جمشیدخانی کوئین ژوزفین ابرش تهران مهتاب سیاتیری رد (انصراف کاربر)
14 ابوالفضل ملک لو (لولیپا) ابرش البرز آقای ملک لو رد (انصراف کاربر)
17 حمیدرضا حسینی گیلوما مقدم تهران آقای شهاب مقدم رد (انصراف کاربر)
18 مازیار جمشیدخانی کورلیدا 2 ابرش تهران خانم پاکدامن رد (انصراف کاربر)
35 حمیدرضا حسینی جینا الیویا پی.اس پاییزان تهران پارت رد (انصراف کاربر)
43 مازیار جمشیدخانی لرد زد ابرش تهران شیرازی رد (انصراف کاربر)
44 ابوالفضل ملک لو (مجیک) ابرش البرز آقای ملک لو رد (انصراف کاربر)
46 ایمان عرب کاستار دشت بهشت البرز گندم عرب رد (انصراف کاربر)
65 مازیار جمشیدخانی چارلی چاپلین جم تهران زنگی رد (انصراف کاربر)