لیست سوارکاران ثبت نامی

هفتمین رویداد هیأت - حلول ماه مبارک رمضان: اسب مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 ابوالفضل منصوری زارا چیتگر تهران نیلوفر سنایی تایید (خارج رده)
1 امید غریبی جنیکیه وی ایندگان تهران تایید
2 رضا جلالی میسی سی پی بام تهران آقای بختیاری تایید
3 سجاد کلانتری آکادیوس چیتگر تهران حاج علیان تایید
4 محمد گرایلی کارلا زد شهداء تهران اقای جیرفتی تایید
5 ابوالفضل مشکینی بریتلینگ تولتن ابرش تهران ابوالفضل مشکینی تایید (خارج رده)
6 علی عزیزنیا گلدراش بام تهران اقای امیران تایید
7 حمید رضا کارخانهء دراگون ابرش تهران دکتر ویسه تایید
8 محمد زرین کورنلیا شهاب تهران شادی حاجی احمدی تایید (خارج رده)
9 علی رشیدیان البا وی دی ال بام تهران علی رشیدیان تایید (خارج رده)
10 ابوالفضل منصوری بیوتی چیتگر تهران ابوالفضل منصوری تایید (خارج رده)
12 اسماعیل فلاح قنبری جاناتان چابک تهران محمد شاهسون تایید (خارج رده)
13 سیدایمان حسینی میکی هیمه آریاسب تهران خانم جونکو تانیگوچی تایید (خارج رده)
14 مجید مقصودی جولین اس تی ایران نوین تهران مهدی حیرانیان تایید (خارج رده)
15 محمد حاجی یزدی براندا توسن تهران رامین کمالی تایید (خارج رده)
16 رامین طاهری سیلوانا کوئین بام تهران رامین طاهری تایید (خارج رده)
17 مهدی کاوسی کارتاگو زد بام تهران کاووسی تایید
18 ابوالفضل منصوری سیلور چیتگر تهران ابوالفضل شکوفان تایید (خارج رده)
19 رضا جلالی سکرت بام تهران خانم افشاری نیکو تایید
22 شیما عبدالرزاق ژوپین چیتگر تهران مروا قاسمی تایید
22 ارمان افشارپور ویا چیتگر تهران محمد بهرامی تایید (خارج رده)
23 محمد احمدی پرشین گالف حبیبی تهران پاکدامن تایید (خارج رده)
24 گیلدا برنجیان (سی هورس) آریاسب تهران خانم برنجیان تایید
25 امید غریبی اواگون ایندگان تهران انجمنی تایید (خارج رده)
26 ابوالفضل منصوری رتینا چیتگر تهران اقای کردانی تایید
27 مجید مقصودی جیک ایران نوین تهران شهرزاد حیرانیان تایید (خارج رده)
28 اسماعیل فلاح قنبری بلک لرد چابک تهران یاسان بولحسنی تایید
29 سجاد کلانتری جولوا چیتگر تهران دیانتی تایید (خارج رده)
30 محمد زرین کسپر شهاب تهران شادی حاجی احمدی تایید (خارج رده)
31 ابوالفضل مشکینی ولنتینو ابرش تهران محمد مشکینی تایید (خارج رده)
32 محمد سیاه منصوری فارلا میثاق تهران پرهام کردبچه تایید (خارج رده)
33 علی عزیزنیا کربن ارا NRW بام تهران اقای امیران تایید
35 رضا جلالی سان لرد بام تهران آقای روزبهانی تایید (خارج رده)
36 آرش رحمتی یوران K T آریاسب البرز منصوریان تایید (خارج رده)
37 مجید صفریان روبی بام تهران مجید صفریان تایید
38 علی رشیدیان شنتی بام تهران علی رشیدیان تایید (خارج رده)
39 مهدی نعمتی فنتستیک بام تهران مهدی نعمتی تایید
40 سیدایمان حسینی بلیس آریاسب تهران اقای مینویی تایید
42 محمد رضا طراحیان ادن مایا حبیبی تهران تایید
43 حامد مبصر کارینا چیتگر تهران تایید
11 سپهرداد پورجعفری مسی بام تهران پورجعفری رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
20 مجتبی مکاری نژاد اکسترا بام تهران ارش صحرایی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
21 مسعود یزدی دوبولیویا وی دی ال زد بام البرز مسعود یزدی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
34 ابوالفضل منصوری کارینا چیتگر تهران مجتبی ورزدار رد (انصراف کاربر)