لیست سوارکاران ثبت نامی

پنجمین رویداد پرش با اسب هیأت (شهدا): ِD1 بزرگسال

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
2 فرهاد تیموری چمپیون بنیاد امام خمینی تهران نیلوفر ملک تایید
3 نوید نجفیان وناب 8 کوثر تهران علیزاده تایید (خارج رده)
4 علیرضا میرزائی الاید الغدیر تهران پارسا میرزائی تایید
5 مجید نبی لو والدورا دی اج زد شهداء تهران نبی لو تایید
6 محمد گرایلی مدونا شهداء تهران افضلی تایید (خارج رده)
7 حمیدرضا حاجی کندی دیلایت کمرد تهران والی تبار تایید (خارج رده)
8 محمد حسین مکاری نژاد کاندا لتو ثقفی تهران علی فیروزه ای تایید (خارج رده)
9 یوسف انق دیگو کوثر تهران نوید نجفیان تایید
10 امیر زاهدی تیگو نزاجا تهران میرکاظمی تایید (خارج رده)
11 پانیذ صفا پیکاسو الغدیر تهران پانیذ صفا تایید
12 حمید علی پور هوریکان شهداء تهران هومان غفاری تایید
13 نوید نجفیان صوفیا کوثر تهران نوید نجفیان تایید
14 علیرضا میرزائی زوکچرو الغدیر تهران فرزان رضائی تایید
15 محسن جدیدی کاستیلو شهداء تهران جدیدی تایید
16 محمد محمدزاده رِبِکا شهدای سوهانک تهران موسوی تایید
17 مرضیه مرادی جید بی وی توسن تهران پارت تایید
18 امیر مهدی عابدینی اِکسِلِنت شهداء تهران امیرمهدی عابدینی تایید
19 ایمان والی تبار اسپرینگر کمرد تهران والی تبار تایید
20 ملینا صالحی بخش مایا بام تهران ملینا صالحی تایید
20 فربد فیلابی کوئین زد ملی خراسان رضوی تایید (خارج رده)
21 مجید مقصودی لندی ایران نوین تهران مجید مقصودی تایید
22 محمد گرایلی سان فین فین شهداء تهران آقای احسانی تایید
23 مجید نبی لو هویا هوتا شهداء تهران نبی لو تایید
24 نوید نجفیان دیر گیرل ای بی زد کوثر تهران نوید نجفیان تایید
25 حمیدرضا حاجی کندی دوبریا نزاجا تهران آقای دکتر مختاری تایید
25 سامان دارابی کالر اف لاو الغدیر تهران تایید (خارج رده)
26 علیرضا میرزائی گامورا الغدیر تهران دکتر اسمعیل زاده تایید
27 محمد حسین مکاری نژاد آیکتچر ثقفی تهران سلیمی تایید
28 حمیدرضا دارستانی ژولی بنیاد امام خمینی تهران ریاستیان تایید
30 محمد مهری الیوت شهداء تهران حمید ذولفقاری تایید (خارج رده)
31 نیلوفر عباسی کلدپلی شهداء تهران نیلوفر عباسی تایید (خارج رده)
0 نازنین زاینده کوپایی دایریندا الغدیر تهران زاینده رد (انصراف کاربر)
1 حسن محمدزاده کورونادو شهداء تهران ایرج مرادی پور رد (انصراف کاربر) (خارج رده)