لیست سوارکاران ثبت نامی

پنجمین رویداد پرش با اسب هیأت (شهدا): E

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 حمیدرضا دارستانی هیکس زد بنیاد امام خمینی تهران ریاستیان تایید
2 امیر محمد حسینعلی کایا میثاق تهران حمید حسینعلی تایید
3 نازنین زاینده کوپایی دایریندا الغدیر تهران زاینده تایید
4 بهروز ضیایی رین گلد صحرا تهران بهروز ضیایی تایید (خارج رده)
6 سید حمیدرضا جوزی سیلیشیا الغدیر تهران اهرابی تایید
7 شایان صفامهر آهنگ جم تهران صفامهر تایید (خارج رده)
8 امیر زاهدی لاکونتینا نزاجا تهران علی بیگی تایید
9 بهناز اسدی بونیتا شهداء تهران بهناز اسدی تایید
10 سعید نظری گارتو لا به له شهداء تهران سعید نظری تایید
11 محمودرضا عشقی اورالیوس ماکسیمیوس نزاجا تهران محمودرضا عشقی تایید
12 منصور تهوری برسینا شهداء تهران منصور تهوری تایید
13 کیمیا ضیائی راکائل صحرا تهران بهروز ضیائی تایید (خارج رده)
14 محمد محمدزاده رِبِکا شهدای سوهانک تهران موسوی تایید (خارج رده)
15 علیرضا رضائی ارانکا ایران نوین تهران حمید مقصودی تایید
16 آذر کیال گیتانو ایران نوین تهران آذر کیال تایید
17 میترا فراهانی سلن شهداء تهران خانم میترا فراهانی تایید
18 حمید علی پور آلونا زد شهداء تهران علیرضا سلیمانی تایید (خارج رده)
19 محمد ریاستیان اماداوس بنیاد امام خمینی تهران ریاستیان تایید
20 فرگل غیاثی ای تی الغدیر تهران امیر سلیمی تایید (خارج رده)
21 حمیدرضا دارستانی ژولی بنیاد امام خمینی تهران ریاستیان تایید
23 معراج شکاری موناکو شهداء تهران آقای جمالی تایید
24 بهروز ضیایی ایوانکا صحرا تهران بهروز ضیایی تایید (خارج رده)
25 حسن محمدزاده کورونادو شهداء تهران ایرج مرادی پور تایید (خارج رده)
26 فرهاد تیموری چمپیون بنیاد امام خمینی تهران نیلوفر ملک تایید (خارج رده)
27 سید حمیدرضا جوزی کلاریمو الغدیر تهران اهرابی تایید
28 سعید صفامهر تله پاتی جم تهران تایید (خارج رده)
29 سجاد قربانی مقدم کاسپین ثقفی تهران علیخانی تایید
30 امیر مهدی عابدینی دَنسینگ کوئین شهداء تهران نگین حدادزاده تایید (خارج رده)
31 امیرحسین گل محمدی اسکای صحرا تهران لیلاز تایید
32 سجاد عابدینی کشمیر مرکز پرورش اسب کیان تهران عابدینی تایید (خارج رده)
5 حسین زاینده کوپایی ویولت الغدیر تهران زاینده رد (انصراف کاربر)
22 سامان دارابی کالر اف لاو الغدیر تهران اقای مختاری رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
28 شایان صفامهر تله پاتی جم تهران صفامهر رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
33 طاهره انیسی وات اور نزاجا تهران طاهره انیسی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)