لیست سوارکاران ثبت نامی

پنجمین رویداد پرش با اسب هیأت (شهدا): سوار مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 کیوان ساعدی کوئیناسیتی شهداء تهران کیوان ساعدی تایید
2 محمد زرین کسپر شهاب تهران شادی حاجی احمدی تایید (خارج رده)
3 الناز شکاری ماهان یال تهران الناز شکاری تایید
4 محمدمهدی دلاوری دلشاد یال تهران محمد مهدی دلاوری تایید
5 شایان صفامهر آهنگ جم تهران صفامهر تایید (خارج رده)
6 بابک انصافی زامیرو بنیاد امام خمینی تهران بابک انصافی تایید
8 سید حمیدرضا جوزی سیلیشیا الغدیر تهران اهرابی تایید (خارج رده)
9 امیر حسین مقصودی لنسلات سیاهپوش تهران دکتر مقصودی تایید
10 بهروز ضیایی رین گلد صحرا تهران بهروز ضیایی تایید (خارج رده)
11 علی راستگوپسند دیون ون اوریس زد الغدیر تهران علی راستگوپسند تایید (خارج رده)
12 فریبا حسنی لردسان شهداء تهران فریبا حسنی تایید
13 محمد گرایلی کامانتازد شهداء تهران افضلی تایید (خارج رده)
14 نازنین زاینده کوپایی دایریندا الغدیر تهران زاینده تایید
15 حمیدرضا حاجی کندی دوبریا شهداء تهران آقای جمالی تایید (خارج رده)
16 علیرضا کریما آتینا زد شهداء تهران علیرضا کریما تایید
17 کیمیا ضیائی راکائل صحرا تهران بهروز ضیائی تایید (خارج رده)
18 علیرضا عبادتی نمین خاج یال تهران علیرضا عبادتی تایید
19 امینه ضرغام زارا شهداء تهران جدیدی تایید
20 عرفان عبداللهی (امیلا) شهداء تهران تایید (خارج رده)
21 سیاوش نورمحمدی تقی آبادی کرازیانا شهداء تهران خانم فهیمه اسلامی فر تایید
22 محمد حسین اسحاقیان ای دل آی جم تهران اسحاقیان تایید
23 حسین زاینده کوپایی ویولت الغدیر تهران زاینده تایید
24 محمد زرین کورنلیا شهاب تهران شادی حاجی احمدی تایید (خارج رده)
26 سعید عزتی آدرینا زد توسن تهران خانم سحر دارابیان تایید (خارج رده)
27 سعید صفامهر تله پاتی جم تهران تایید
28 بابک انصافی اماداوس بنیاد امام خمینی تهران ریاستیان تایید
29 محیا نعیمی سیلویا شهداء تهران منصور تهوری تایید
30 سید حمیدرضا جوزی کلاریمو الغدیر تهران کلاته تایید
31 علی اسحاقیان جاستین جم تهران اسحاقیان تایید
32 بهروز ضیایی ایوانکا صحرا تهران بهروز ضیایی تایید (خارج رده)
33 رضا یوسفی اودیسه الغدیر تهران پارسا مییرزایی تایید
35 سپهر ناطقی آیریس ایرن شهداء تهران قاسم ناطقی تایید
0 مهدی نعمتی فنتستیک بام تهران مهدی نعمتی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
7 فرگل غیاثی ای تی الغدیر تهران امیر سلیمی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
20 ساره باقری تامپوف شهدای سوهانک تهران محمد محمدزاده رد (انصراف کاربر)
25 الناز شکاری مشکی یال تهران الناز شکاری رد (انصراف کاربر)
27 شایان صفامهر تله پاتی جم تهران صفامهر رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
35 ساره باقری (تامپوف) شهداء تهران رد (انصراف کاربر)
37 محسن الماسی این دین شهداء تهران زهرا الماسی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)