لیست سوارکاران ثبت نامی

پنجمین رویداد پرش با اسب هیأت (شهدا): اسب مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 یوسف انق کاترینا کارلوس کوثر تهران نوید نجفیان تایید
2 محسن جدیدی مونتروز شهداء تهران آقای دولو تایید
3 سامان دارابی مون لایت الغدیر تهران خانم نجفی تایید
4 میثم صفویه کندر196 تک سواران نادری شمال تهران پاکدامن تایید
5 حمیدرضا دارستانی هیکس زد بنیاد امام خمینی تهران ریاستیان تایید
6 مجید مقصودی کریستین ایران نوین تهران محمد جلال طاهری تایید
7 امیر زاهدی امیلی نزاجا تهران شفیعی تایید
8 مجید نبی لو آشیل شهداء تهران سیانکی تایید
9 مسعود ایلخانی هایپریون نزاجا تهران اقای یاسی تایید
10 محمد سیاه منصوری درویش خان میثاق تهران محمد رضا عربی تایید (خارج رده)
11 یوسف انق ملورین کوثر تهران قنبری تایید
12 محمد گرایلی کامانتازد شهداء تهران افضلی تایید (خارج رده)
13 حمید حسینعلی ایلان شهاب تهران حمید حسینعلی تایید (خارج رده)
14 سامان دارابی لیان الغدیر تهران خانم مسعودی تایید
15 محسن الماسی این دین شهداء تهران الماسی تایید (خارج رده)
16 حمیدرضا دارستانی زامیرو بنیاد امام خمینی تهران انصافی تایید (خارج رده)
17 حمید علی پور (چرچیل) شهداء تهران علیرضا سلیمانی تایید
20 سجاد عابدینی کشمیر مرکز پرورش اسب کیان تهران عابدینی تایید (خارج رده)
20 فربد فیلابی کوئین زد ملی خراسان رضوی تایید (خارج رده)
21 محمد مهری هولیله فومیا شهداء تهران حمید بی طرفان تایید (خارج رده)
22 امیرحسین دارابی ویتالیس نزاجا تهران خوشقدم تایید (خارج رده)
23 امیرحسین دارابی جامبو نزاجا تهران میری تایید (خارج رده)
25 سوشیانت صفدریان سولی شهداء تهران سیانکی تایید (خارج رده)
0 مهدی نعمتی فنتستیک بام تهران مهدی نعمتی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 ابوالفضل منصوری بارون کارلوس چیتگر تهران ابوالفضل منصوری رد (انصراف کاربر) (انصراف کاربر) (خارج رده)
24 حسین بهرامی تامپوف شهداء تهران بهرامی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)