لیست سوارکاران ثبت نامی

چهارمین رویداد پرش با اسب هیأت به مناسبت ولادت حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان: B نوجوان

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 امیرحسین سرگل زائی هلونیا ابرش تهران امیرحسین سرگلزایی تایید
2 الهام فرد کاترین آزمون تهران مهدیار کرمی تایید (خارج رده)
3 ایلیا معنوی آی فِیم آریاسب تهران ایلیا معنوی تایید
4 سیده روژین بنی هاشمی آتینا آزمون تهران روژین بنی هاشمی تایید
5 سام معصومی دانته بام تهران سام معصومی تایید
6 امیر حسین سیاه منصوری مسترجی آزمون تهران اجرنمای محک تهران تایید
7 متین رضا خانلو له کانت شبنم تهران حمید نیکوپور تایید
8 فرنام عمیقی آنیکو نزاجا تهران فرنام عمیقی تایید
9 رضا علی ملائی فاینالی بام تهران رضا مولایی تایید
10 شهروز بانی شرکا وندانا ام آریاسب تهران خانم مختاری تایید
11 حسین رضایی گوچی آزمون تهران رضایی تایید (خارج رده)
12 علی عقیقی هاستالاویستا آزمون تهران عقیقی تایید
13 محمد گرایلی مدونا شهداء تهران افضلی تایید (خارج رده)
14 علی محمد قنبری دارلتو زد رخش لشگر 16 زرهی قزوین شهین میرزا قوامی تایید
15 محمدعارف شفیعی اویتا پارادایس اصفهان شفیعی تایید
16 آیدین حمیدی پسند الیزه دبلیو حبیبی تهران آیدین حمیدی پسند تایید
17 حدیثه جمعدار ویل استا آرش البرز حدیثه جمعدار تایید
18 الهام فرد تِرِسا آزمون تهران احمد صمدی تایید (خارج رده)
19 ایلیا معنوی دی کوئیم آریاسب تهران ایلیا معنوی تایید
20 علیرضا روشن ضمیر ایندیگو گرل 7 ابرش تهران اقای زارع زاده تایید
21 سام معصومی بلکی بام تهران سام معصومی تایید
22 امیر حسین سیاه منصوری ایندیان آزمون تهران اجرنمای محک تهران تایید
23 متین رضا خانلو جنتلی شبنم تهران عباس نژدامیدواری پور تایید
24 فرنام عمیقی کارولین ام نزاجا تهران فرنام عمیقی تایید
26 ایمان محمدی (فودسا) آزمون البرز تایید
27 ایمان محمدی الیزه آزمون البرز تایید
0 فرگل غیاثی کالایس الغدیر تهران حمید رضا جوری رد (انصراف کاربر)