لیست سوارکاران ثبت نامی

چهارمین رویداد پرش با اسب هیأت به مناسبت ولادت حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان: B نونهال

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 محمد حسین عقیقی کورنلیا آزمون تهران عقیقی تایید
1 مجید سلطانی دونکرورت دی اچ سیاهپوش البرز تایید (خارج رده)
2 یلدا اصل زعیم آوانسه آزمون تهران یلدا اصل زعیم تایید
3 مبینا فرجامی کیاشاه آرش البرز علیزاده تایید
4 آرشا غفاری روزالینا شبنم تهران سلیمان بخشی تایید
5 ایلیا معنوی پادینوس آریاسب تهران هومن منصوریان تایید
6 استاتیرا غفاری دیسکاوری شبنم تهران استاتیرا غفاری تایید
7 کارن معصومی الینا بام تهران کارن معصومی تایید
8 کوروش اسماعیلی اکاردی آزمون تهران کورش اسماعیلی تایید
9 مسعود برجیان فمی بام تهران حبیبی تایید (خارج رده)
10 شاهرخ توانایی لوکاس آذین البرز شاهرخ توانایی تایید (خارج رده)
11 سید فراز قمصری چمپیون بام تهران سید فراز قمصری تایید
12 یزدان ملاافضل هپی میلاد صدر تهران یزدان ملاافضل تایید
13 بردیا عزیزیان گاکلی شبنم تهران بردیا عزیزیان تایید
14 عرشیا فیض شنل ریور بنیاد امام خمینی تهران عرشیا فیض تایید
15 ایلیا علیمحمدی کازیل آزمون تهران دانیال محزون تایید
16 فاطمه پورضایی کایلو میلاد صدر تهران فاطمه پوررضایی تایید
17 عرفان شیخ زانوتی ام آریاسب تهران عرفان شیخ تایید
18 محمدعارف شفیعی اورلاندو پارادایس اصفهان شفیعی تایید (خارج رده)
19 محمد حسین عقیقی سوزی آزمون تهران عقیقی تایید
20 یلدا اصل زعیم میس داگلاس آزمون تهران یلدا اصل زعیم تایید
21 ویونا معتمد هاشمی سیتلّا نزاجا تهران صفدری تایید
22 آرشا غفاری کورونا شبنم تهران استاتیرا غفاری تایید
23 ایلیا معنوی لاندن آریاسب تهران ایلیا معنوی تایید
24 استاتیرا غفاری آکاسانتوس شبنم تهران آرشا غفاری تایید
25 کارن معصومی زاسا زاسا بام تهران کارن معصومی تایید
26 کوروش اسماعیلی پی بک 6 آزمون تهران کورش اسماعیلی تایید
27 مسعود برجیان تاپلس د بنوئل بام تهران کریمی تایید (خارج رده)
29 رضا مرزبانیان ژالوما آریاسب تهران تایید