لیست سوارکاران ثبت نامی

چهارمین رویداد پرش با اسب هیأت به مناسبت ولادت حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان: O2 مالکین

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 محسن فلاحیان اکستریم بام تهران محسن فلاحیان تایید
2 علی راستگوپسند کوپاکابانا الغدیر تهران علی راستگوپسند تایید
3 پیام رحیمی سانتیاگو بام تهران شرکت سفیر استون تایید
5 بهروز ضیایی گرلند دی آمور اف صحرا تهران بهروز ضیایی تایید
6 امیرحسین قلندر لاور بوی زد بام البرز امیرحسین قلندر تایید
8 نازنین زاینده کوپایی ادرین الغدیر تهران زاینده تایید
10 جعفر افضلی دلادی شهداء تهران جعفر افضلی تایید
11 حامد افضلی کامونیکا شهداء تهران حامد افضلی تایید
12 آرین اسحاقی فراسکو بام تهران اسحاقی تایید
13 امیر پوروهاب آبرلین آزمون تهران امیر پوروهاب تایید
14 پیمان رحیمی لرد گرانوس بام تهران شرکت سفیراستون تایید
15 لادن امیرماهانی دو نات هزیتیت آریاسب تهران لادن امیرماهانی تایید
16 سلمان ثقفی دیمبولا ثقفی تهران مجتهدزاده تایید
17 شیما شفیعی یوکداز پارادایس تهران شقیعی تایید
18 علیرضا معتمد راد کاسادو زد ثقفی تهران علیرضا معتمدراد تایید
19 سید محمد جواد قزوینی هارت تو بیت ابرش تهران قزوینی تایید
21 علی راستگوپسند انریکو الغدیر تهران علی راستگوپسند تایید
23 پیام رحیمی پاپیتال بام تهران شرکت سفیر استون تایید
24 بهروز ضیایی کاپیتانو صحرا تهران بهروز ضیایی تایید
25 امیرحسین قلندر هـیچکاک بام البرز امیرحسین قلندر تایید
26 نازنین زاینده کوپایی ویولت الغدیر تهران زاینده تایید
28 نگار جهان بین آیری گلد ج س حبیبی تهران خانم جهان بین تایید
0 بهروز ضیایی ایوانکا صحرا تهران بهروز ضیایی رد (انصراف کاربر)
4 ابوالفضل مشکینی اویتا ابرش تهران حسین مشکینی رد (انصراف کاربر)
7 ابوالفضل ملک لو کانسپتوس ابرش البرز آقای ملک لو رد (انصراف کاربر)
9 سینا مجدپور اس أم لندن بام تهران سینا مجدپور رد (انصراف کاربر)
20 سینا مجدپور اس ام پاریس بام تهران سینا مجدپور رد (انصراف کاربر)
22 ابوالفضل مشکینی ولنتینو ابرش تهران محمد مشکینی رد (انصراف کاربر)
27 ابوالفضل ملک لو (لولیپا) ابرش البرز آقای ملک لو رد (انصراف کاربر)