لیست سوارکاران ثبت نامی

چهارمین رویداد پرش با اسب هیأت به مناسبت ولادت حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان: ِD بزرگسال

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 محمد شیرازی وای نات آزمون تهران شکروی تایید
2 رضا بخشی هیت ویو حبیبی تهران هلیا خوشنودیان تایید
3 علیرضا قطب شریف لایکا آزمون تهران دانیال محزون تایید
4 قاسم قاسمی اپریکات وی ال اس ایندگان تهران قاسمی تایید
5 مجید شریفی فورمیلیون آزمون تهران معصومی تایید (خارج رده)
6 مازیار جمشیدخانی کورلیدا 2 ابرش تهران پاکدامن تایید
7 احسان صفری نژاد لرد براوو حبیبی تهران نیکوپور تایید (خارج رده)
8 مجید سلطانی دونکرورت دی اچ سیاهپوش البرز محسن محمدی تایید
9 دنیا فکوریان گریت آزمون تهران پوررضایی تایید
10 مسعود مکاری نژاد سیمبا ابرش تهران خانم سلطانی تایید
11 سهراب معصومی آمزس بام تهران سهراب معصومی تایید
11 مجتبی مکاری نژاد اکسترا بام تهران تایید (خارج رده)
12 سیدایمان حسینی یوربان زد آریاسب تهران آقای وحدت تایید
13 امیررضا صف شکن کلیو کاساندارا آریاسب تهران تایید (خارج رده)
14 احمد رمضانی کلو پاترا راکبستان البرز مهندسی تایید
15 نوید نجفیان دارینو کوثر تهران نوید نجفیان تایید (خارج رده)
16 محمد رسول رحیم زاده دورس وی دی ال فرمان آرا البرز سلیمی تایید
17 محمد رضا طراحیان کانترو حبیبی تهران طراحیان تایید (خارج رده)
18 سیاوش کریمی د کویینی نمک آبرود تهران طاهرعبدی تایید
19 ابوالفضل منصوری زارا چیتگر تهران سنایی تایید
20 محسن جدیدی زارا شهداء تهران جدیدی تایید
21 مجید شریفی لو آزمون تهران شریفی تایید (خارج رده)
22 کیوان بشیرنژاد فاروخ آزمون تهران بشیرنژاد تایید
23 علی رحمتی لاوربوی بام تهران شاهین سجادی تایید
24 مهسا شفیعی والری آزمون تهران شفیعی تایید
25 ایمان کریمی فر وینر آزمون تهران ایمان کریمی فر تایید
26 مازیار جمشیدخانی کنستانتین ابرش تهران شکفتی تایید
27 سینا قدیری حرا ابرش تهران خانوم موسوی تایید
28 علیرضا پورسمیعی اکوا بام البرز دکتر مهدی کاووسی تایید
30 قاسم قاسمی فابیلوس ایندگان تهران بختیاری تایید
31 مهران حمزه باپ سودی ام آریاسب تهران مهران حمزه تایید
32 امید غریبی کاستنس ایندگان تهران غریبی تایید (خارج رده)
32 مجتبی مکاری نژاد ادوارد بام تهران تایید (خارج رده)
33 شریف اسماعیلی آیرون میدن بام تهران احمدوان تایید
34 مجید سلطانی رنکوم میراندا سیاهپوش البرز مجید سلطانی تایید
35 طاهر عبدی آیریس نمک آبرود تهران طاهر عبدی تایید
36 شبنم غازی کاردناپ ابرش تهران مخلصی تایید (خارج رده)
37 مجید شریفی اپریکات آزمون تهران سلیمی تایید (خارج رده)
38 علیرضا رضوی کالین آزمون تهران رضوی تایید (خارج رده)
39 کاظم وجدانی والکو آریاسب تهران شهاب ذاکری تایید
41 هادی ساعی کنتن گراف آریاسب تهران هادی ساعی تایید
42 مسعود مکاری نژاد لیدی اکشن ابرش تهران شرکت اسب ریس تایید
43 رضا بخشی فلاور حبیبی تهران عربی تایید
44 ابوالفضل منصوری دروگبا چیتگر تهران اقای کردانی تایید
45 نوید نجفیان دیر گیرل ای بی زد کوثر تهران نوید نجفیان تایید
46 مازیار جمشیدخانی کوپ د کویین جم تهران خوانساری تایید
47 ابراهیم اشموعیل سانتانا ابرش تهران شرکت اسب ریس تایید
48 حمید رضا کارخانهء شرنا ابرش تهران خانوم سوهانگیر تایید
49 سهراب معصومی کانتینوس استرن بام تهران سهراب معصومی تایید
50 حمیدرضا دارستانی بابیدا بنیاد امام خمینی تهران صادقی تایید
51 شایان شایگان کونتوری2 تک سواران نادری شمال تهران پاکدامن تایید
52 فائزه غروی کنتسا بی زد آزمون تهران رحمتی تایید (خارج رده)
53 مجید شریفی کسینجر آزمون تهران معصومی تایید (خارج رده)
54 محمد رسول رحیم زاده هلیوس فرمان آرا البرز مرادی تایید
55 رشید آتشبار الودوالا آریاسب تهران دکتر نورعلی تایید
56 قاسم قاسمی نوبل ایندگان تهران قاسمی تایید
56 امیررضا صف شکن واکی کی آریاسب تهران تایید
57 احسان صفری نژاد ریانا حبیبی تهران نیکوپور تایید
58 تارخ پرند لندوس آزمون تهران معصومی تایید (خارج رده)
60 مجید سلطانی سیلیا سیاهپوش البرز دکتر مختاری تایید
61 سروش بلدی رزاکر فایر فاکس آزمون تهران سروش بلدی تایید
62 شاهین فرشباف مونالیزا آریاسب تهران فرش باف تایید (خارج رده)
63 ملیکا غروی تینکربل آزمون تهران آقای گرجی تایید
64 سعید رضا ساعدی فایتر آریاسب تهران حلمی تایید
65 احمد رمضانی بین اتوپیا راکبستان البرز سیاوش مهندسی تایید
65 مجتبی مکاری نژاد (زدپلن زد) بام تهران تایید
66 مازیار جمشیدخانی کوئین ژوزفین ابرش تهران سیاتیری تایید
67 محمد شیرازی دامور آزمون تهران شکروی تایید
68 حسام زندیه کازیل آزمون تهران ملیکا غروی تایید
69 مجید شریفی فیوچر بی آزمون تهران شکروی تایید (خارج رده)
70 سینا قدیری بریتلینگ تولتن ابرش تهران محمد مشکینی تایید (خارج رده)
71 مهران حمزه کلاریسا آریاسب تهران مهران حمزه تایید
72 سیاوش مهندسی چیلانا ز راکبستان تهران مهندسی تایید
73 ایمان کریمی فر یوتو آزمون تهران کریمی فر تایید (خارج رده)
74 امید غریبی فیلیپ ایندگان تهران دبیران تایید
75 علی رحمتی فاریتا بام تهران علی رحمتی تایید
76 سیدایمان حسینی آرمان آریاسب تهران آقای امیری تایید
77 علیرضا پورسمیعی روبی بام البرز دکتر مهدی کاووسی تایید
78 کیوان بشیرنژاد دیامانتا آزمون تهران بشیرنژاد تایید
79 محسن جدیدی الباترس دو پچیس شهداء تهران جدیدی تایید
82 محمد رسول رحیم زاده اندولا فرمان آرا البرز سلیمی تایید
83 ابوالفضل منصوری ویندی چیتگر تهران ابوالفضل منصوری تایید
84 قاسم قاسمی ملونی ایندگان تهران همدانی تایید
85 مازیار جمشیدخانی چارلی چاپلین جم تهران زنگی تایید
87 مهسا شفیعی فولاز آزمون تهران شفیعی تایید
88 سهراب معصومی فیوچر بام تهران سهراب معصومی تایید
89 مجید سلطانی لنسلات سیاهپوش البرز امیرحسین مقصودی تایید
90 مجید شریفی مسترجی آزمون تهران سیاه منصوری تایید
91 دنیا فکوریان بنیوق آزمون تهران خانم فکوریان تایید (خارج رده)
92 نوید نجفیان کودینا کوثر تهران نوید نجفیان تایید (خارج رده)
93 مسعود مکاری نژاد هرا ابرش تهران یحیی صدیقی تایید
94 سیاوش کریمی ویندی رز نمک آبرود تهران مرتضی علی آبادی تایید
95 علیرضا قطب شریف داکوتا آزمون تهران دانیال محزون تایید
96 احسان صفری نژاد کنتدرو حبیبی تهران نیکوپور تایید
13 ابوالفضل محمدزاده کوایت اسپشیال زد ابرش تهران محمدزاده رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
29 شهسوار زمانی ژئونیتا پائولونا ابرش تهران محسن نوری رد (انصراف کاربر)
40 مجید نبی لو والدورا دی اج زد شهداء تهران سیانکی رد (انصراف کاربر)
59 سعید بهبودی کارولینا چیتگر تهران امداد رد (انصراف کاربر)
80 رضا بخشی دونالیزا حبیبی تهران عربی رد (انصراف کاربر)
81 ابوالفضل محمدزاده دجانگو ابرش تهران عکاف زاده رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
86 محمد رضا طراحیان آیری گلد ج س حبیبی تهران خانم جهان بین رد (انصراف کاربر)
91 ابوالفضل منصوری (ویندی) چیتگر تهران رد (انصراف کاربر) (خارج رده)