لیست سوارکاران ثبت نامی

چهارمین رویداد پرش با اسب هیأت به مناسبت ولادت حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان: E

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 حسام زندیه آیس ایج آزمون تهران دانیال محزون تایید (خارج رده)
2 محمد رضا طراحیان ژاکلین کندی حبیبی تهران خانم جعفریان تایید
4 علیرضا قطب شریف چارمافلور آزمون تهران داوود احمدوند تایید (خارج رده)
5 ابوالفضل منصوری کلیو چیتگر تهران شیما عبدالرزاق تایید (خارج رده)
6 مهسا شفیعی والری آزمون تهران شفیعی تایید (خارج رده)
7 طاهر عبدی وینر نمک آبرود تهران طاهر عبدی تایید (خارج رده)
8 بهاره محمدی جو چوپاچوپ پاییزان تهران سرشار تایید
9 محسن نیکوزادکهن چامهوک آزمون تهران محسن نیکوزاد تایید
10 حمزه عبادی الویرا بام تهران کمپانی تایید (خارج رده)
11 فائزه ابوئی سلین آزمون تهران فائزه ابوئی تایید
12 سحرناز نیکخواه وودینا آزمون تهران سحرناز نیکخواه تایید
13 لیلا کریمی شوگر آزمون تهران لیلا کریمی تایید
16 رضا بخشی هیت ویو حبیبی تهران هلیا خوشنودیان تایید (خارج رده)
17 علیرضا پورسمیعی ولنتینو بام البرز دکتر مهدی کاووسی تایید
18 علی رشیدیان شنتی بام تهران علی رشیدیان تایید (خارج رده)
19 ایلیا معنوی سیلوانا کوئین بام تهران رامین طاهری تایید (خارج رده)
20 سید علی سرشار اوینه وی جم تهران اسحاقیان تایید
21 محمد حاجی یزدی هارت بیت توسن تهران امیر صبوری تایید (خارج رده)
22 سلمان ثقفی دیمبولا ثقفی تهران مجتهدزاده تایید (خارج رده)
23 تارخ پرند آفابل آزمون تهران پارسا نجفی تایید
24 مرضیه مرادی جید بی وی توسن تهران پارت تایید (خارج رده)
25 شبنم غازی دزموند ابرش تهران غازی تایید (خارج رده)
26 رایان رمضانی پور فیونر آریاسب تهران رمضانیپور تایید
27 میثم جاویدوند کالاندرو زد آزمون تهران میثم جاوید تایید
28 عباس قدیری هارمونی شبنم تهران آرشا غفاری تایید
29 محمد گرایلی سان فین فین شهداء تهران آقای احسانی تایید
30 ملینا صالحی بخش مایا بام تهران ملینا صالحی تایید
32 رومینا تعمیری آگرین چیتگر تهران رومینا تعمیری تایید (خارج رده)
33 ابوالفضل منصوری زعوس چیتگر تهران ابوالفضل منصوری تایید (خارج رده)
34 امیر مهدی عابدینی اِکسِلِنت شهداء تهران عابدینی تایید (خارج رده)
35 سید محمد جواد قزوینی هارت تو بیت ابرش تهران قزوینی تایید (خارج رده)
36 مازیار جمشیدخانی سیدو زد جم تهران احمدی تایید
37 متین رضا خانلو ویلسون شبنم تهران بهزاد پناهی تایید
38 مهدیه طباطبایی سینتیا اس بام تهران طباطبایی تایید
39 امیرحسین سرگل زائی هلونیا ابرش تهران امین محمد سرگلزایی تایید (خارج رده)
40 فرهاد تیموری چمپیون بنیاد امام خمینی تهران نیلوفر ملک تایید (خارج رده)
41 فرشته گراوند تدی سمند تهران هدایتی تایید
41 حسین منتظری گرندیور نمک آبرود تهران تایید
42 رحمان بشیرنژاد فنتسی آزمون تهران بشیرنژاد تایید
43 محمد رسول رحیم زاده نایا فرمان آرا البرز حقیقی تایید (خارج رده)
44 امیر سقایی میلانی ایفل توسن تهران پارت تایید (خارج رده)
45 آذر کیال گیتانو ایران نوین تهران آذر کیال تایید
46 مجید مقصودی لندی ایران نوین تهران مجید مقصودی تایید (خارج رده)
47 مریم نورعلی ژالوما آریاسب تهران دکتر نورعلی تایید
48 محمد رضا طراحیان کورنادو حبیبی تهران خانم جهان بین تایید (خارج رده)
49 سعید بهبودی کارولینا چیتگر تهران امداد تایید (خارج رده)
50 علیرضا قطب شریف گرلند دی آمور اف آزمون تهران دانیال محزون تایید (خارج رده)
51 سیدایمان حسینی کوئین زد آریاسب تهران شاهین فرشباف تایید (خارج رده)
52 مهسا شفیعی فولاز آزمون تهران شفیعی تایید (خارج رده)
53 نیما عطارچی گلدیکا آریاسب تهران نیما عصارچی تایید
54 طاهر عبدی لیدی کانتوس نمک آبرود تهران طاهر عبدی تایید (خارج رده)
55 ابراهیم اشموعیل زینگان ابرش تهران کاشانی تایید
56 علی دباغی بیریس بن حبیبی تهران علی دباغی تایید
58 علی عربی لیدی کویینی حبیبی تهران عربی تایید (خارج رده)
59 شریف اسماعیلی آیرون میدن بام تهران احمدوان تایید (خارج رده)
59 رضا جلالی مسی بام تهران تایید
60 شیما عبدالرزاق ویبولو چیتگر تهران مهدیزاده تایید (خارج رده)
61 ابوالفضل منصوری بارون کارلوس چیتگر تهران مجتبی کریمی تایید
62 یوسف انق دیگو کوثر تهران نوید نجفیان تایید
63 رضا بخشی فلاور حبیبی تهران عربی تایید (خارج رده)
65 مسعود مکاری نژاد کلویز زد ابرش تهران مسعود مکاری نژاد تایید (خارج رده)
66 دنیا فکوریان گریت آزمون تهران پوررضایی تایید
67 نوید نجفیان صوفیا کوثر تهران نوید نجفیان تایید
68 سید علی سرشار گیزینه جم تهران اسحاقیان تایید
69 محمد حاجی یزدی براندا توسن تهران رامین کمالی تایید (خارج رده)
70 سیاوش کریمی فلاسکو نمک آبرود تهران طاهرعبدی تایید
71 تارخ پرند اپریکات آزمون تهران معصومی تایید (خارج رده)
0 سلمان ثقفی آرژانتینیوس ثقفی تهران حبیبی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 سلمان ثقفی تیفانی ثقفی تهران شراگیم حبیبی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 شهسوار زمانی ژئونیتا پائولونا ابرش تهران محسن نوری رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
3 رها کوشافر زاگیتا اسبیران تهران رها کوشافر رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
14 سارا رحمتی کنتسا بی زد آزمون تهران سارا رحمتی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
15 علی افضلی کامانتازد شهداء تهران علی افضلی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
31 ابوالفضل محمدزاده دیوا روزا ابرش تهران انتظاری رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
57 سپهرداد پورجعفری مسی بام تهران پورجعفری رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
64 علیرضا رضائی ارانکا ایران نوین تهران حمید مقصودی رد (انصراف کاربر)