لیست سوارکاران ثبت نامی

چهارمین رویداد پرش با اسب هیأت به مناسبت ولادت حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان: سوار مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
2 امیرامین بهپور های ول آزمون تهران امیرامین بهپور تایید
3 امیررضا مقدم ایبو مقدم تهران شاهرخ مقدم تایید (خارج رده)
4 ابوالفضل شکوفان سیلور چیتگر تهران ابوالفضل شکوفان تایید
5 رحمان بشیرنژاد فنتسی آزمون تهران بشیرنژاد تایید
6 حمید کلاه دوزان گسیدین آزمون تهران حمید کلاهدوزان تایید
7 آیین عابدی سامسون آزمون تهران عابدی تایید
8 بهروز مهرانی زایونیک آزمون تهران مجید شریفی تایید
9 محمد حسیین کمری آمیسلو نمک آبرود تهران محمدحسین کمری تایید
10 علی رشیدیان البا وی دی ال بام تهران علی رشیدیان تایید (خارج رده)
11 محمد انجمنی اواگون ایندگان تهران محمدانجمنی تایید
12 محسن مولایی کاسکو نمک آبرود تهران طاهرعبدی تایید
13 حمید محمدی املین ابرش تهران حمید محمدی تایید
15 علی محمد نیکوپور له کانت شبنم تهران نیکوپور تایید (خارج رده)
16 رها کوشافر زاگیتا اسبیران تهران رها کوشافر تایید (خارج رده)
17 محمد حاجی یزدی ویوا دکویینتا توسن تهران بهزاد روستا تایید (خارج رده)
18 سارا جعفریه یونیک آزمون تهران جعفریه تایید (خارج رده)
19 سجاد دهقانیان شرلوک جم تهران حاجی آبادی تایید
20 بهنام میرزامحمدی بیزلی نمک آبرود تهران بهنام میرزامحمدی تایید
21 امیر حسین مقصودی لنسلات سیاهپوش تهران دکتر مقصودی تایید
22 سمیرا ایزدی لا لولیتا نمک آبرود تهران خانم ایزدی تایید
23 فرهاد تیموری چمپیون بنیاد امام خمینی تهران نیلوفر ملک تایید (خارج رده)
24 زهرا نظری اِنزو آزمون تهران زهرا نظری تایید
25 مهفام چاوشی حسینی می نیستر آریاسب تهران آقای مرادی تایید
26 شهاب شاه ابراهیم آلووت آریاسب تهران هادی ساعی تایید
27 محمد کریمی پیاژه دشت بهشت تهران محمد کریمی تایید
28 محمد احمدی پرشین گالف حبیبی تهران تایید (خارج رده)
29 علیرضا عبادتی نمین خاج یال تهران علیرضا عبادتی نمین تایید
30 محمد ابراهیم مظفری آرژانتینیوس ثقفی تهران محمد مظفری تایید (خارج رده)
31 حسین منتظری گرندیور نمک آبرود تهران طاهر عبدی تایید
32 محمدمهدی دلاوری دلشاد یال تهران محمد مهدی دلاوری تایید
33 علی اسحاقیان جاستین جم تهران اسحاقیان تایید
34 امیرحسین داداشزاده کنتن گراف آریاسب تهران هادی ساعی تایید
35 ابوالفضل منصوری بارون کارلوس چیتگر تهران مجتبی کریمی تایید (خارج رده)
37 الناز شکاری ماهان یال تهران الناز شکااااری تایید
38 سجاد حاجی یزدی براندا توسن تهران رامین کمالی تایید (خارج رده)
39 حسام زندیه آیس ایج آزمون تهران دانیال محزون تایید (خارج رده)
40 حمید کلاه دوزان کوروینوس آزمون تهران حامد راسل تایید
41 اصغر کمری بید بوینگ نمک آبرود تهران اصغرکمری تایید
42 سپهر ناطقی آیریس ایرن شهداء تهران قاسم ناطقی تایید
43 محمد گرایلی کامانتازد شهداء تهران افضلی تایید (خارج رده)
44 محمد سعیید کشوریان لوییزا حبیبی تهران کشوریان تایید (خارج رده)
45 علی رشیدیان شنتی بام تهران علی رشیدیان تایید (خارج رده)
46 محمد انجمنی وینزور ایندگان تهران غریبی تایید
47 مهدی رضایی پائول آریاسب تهران مهدی رضایی تایید (خارج رده)
48 نیلوفر سنایی زارا چیتگر تهران سنایی تایید
49 محمد مهری هولیله فومیا شهداء تهران حمید بی طرفان تایید (خارج رده)
50 امیر محمد حسینعلی کایا میثاق تهران حمید حسینعلی تایید
51 علی محمد نیکوپور فیلز دکوی دام اس حبیبی تهران نیکوپور تایید (خارج رده)
52 عرفان جوانمرددلدار بت من ابرش تهران عرفان جوانمرد تایید
53 محمد حسین اسحاقیان ای دل آی جم تهران اسحاقیان تایید
1 ابوالفضل منصوری بیوتی چیتگر تهران هادی دهقان رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
14 دلارام عارف نعمتی دیامانتا آزمون تهران .... رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
28 مهدی محرابی پرشین گالف حبیبی تهران پاک دامن رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
36 مجید نبی لو والدورا دی اج زد شهداء تهران سیانکی رد (انصراف کاربر)