لیست سوارکاران ثبت نامی

سومین رویداد پرش با اسب هیأت گرامیداشت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران: C1 بزرگسال

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 محمد حسین مکاری نژاد دنسینگ کوئین ثقفی تهران خانم فکوریان تایید
2 حسن صفدری مارشال نزاجا تهران آقای سلطانی تایید
3 امیر زاهدی ادی یلا نزاجا تهران ممقانی تایید
4 حمیدرضا حاجی کندی فلور نزاجا تهران --- تایید
5 مازیار جمشیدخانی کوپ د کویین جم تهران خوانساری تایید
6 امیرحسین دارابی باکوبا دی نزاجا تهران محمدی تایید
7 محمد زرین موستانگ شهاب تهران شهاب حاجی احمدی تایید
8 مجید سلطانی رنکوم میراندا سیاهپوش البرز مجیدسلطانی تایید
9 حمیدرضا دارستانی کاستر بنیاد امام خمینی تهران ریاستیان تایید
10 علیرضا خوشدل فورینکا اسبیران تهران اقای ولی الله تایید
11 علیرضا علیرضایی وارلاک جم تهران دکتر اژدرکش تایید
12 حسن صفدری کویین نزاجا تهران آقای سلطانی تایید
13 علیرضا معتمد راد کاسادو زد ثقفی تهران علیرضا معتمدراد تایید
14 محمد صنعتگر لوکی زد نزاجا تهران مومنی تایید
15 مازیار جمشیدخانی کورلیدا 2 ابرش تهران پاکدامن تایید
16 بهروز ضیایی کاپیتانو صحرا تهران بهروز ضیایی تایید
17 امیرحسین دارابی مارتینی نزاجا تهران سید جواد جلالی تایید
18 امیر زاهدی آیرا نزاجا تهران غفاری تایید
19 محمد زرین یونیک شهاب تهران شهاب حاجی احمدی تایید
20 محمد حسین مکاری نژاد گیگانت ثقفی تهران امیر سلیمی تایید
21 محمد ولی اله چاپلین اسب ایران تهران محمد ولی اله تایید
22 حسن صفدری بومیلا نزاجا تهران آقای مهندس علی محمدی تایید
23 حمیدرضا دارستانی اماداوس بنیاد امام خمینی تهران ریاستیان تایید
24 حمیدرضا حاجی کندی لیلیُم نزاجا تهران --- تایید
25 مازیار جمشیدخانی کندی جم تهران رجبی تایید
26 مجید سلطانی دونکرورت دی اچ سیاهپوش البرز محسن محمدی تایید
27 امیر زاهدی گریتجی نزاجا تهران رسانه تایید
28 مسعود مظفری بیسیک نزاجا تهران اقای تاجیک تایید
29 محمد گرایلی کامونیکا شهداء تهران افضلی تایید
30 امیرحسین دارابی وست ویرجینیا نزاجا تهران مومنی تایید خارج از رده
31 محمد صنعتگر گاروس نزاجا تهران موسوی تایید
32 حسن صفدری گلدپای ون کوکشف نزاجا تهران آقای مهندس علی محمدی تایید
33 محمد محمدزاده دانت لیدی شهدای سوهانک تهران مصوری تایید
34 هومان جلالی کارولین ام نزاجا تهران فرنام عمیقی تایید
35 مازیار جمشیدخانی چارلی چاپلین جم تهران زنگی تایید
36 علیرضا علیرضایی تنت زد جم تهران دکتر اژدرکش تایید
37 حمیدرضا دارستانی شنل ریور بنیاد امام خمینی تهران عرشیا فیض تایید
38 محمد زرین ایس شهاب تهران شهاب حاجی احمدی تایید
39 مجید سلطانی سیلیا سیاهپوش البرز دکترمختاری تایید
40 امیر زاهدی کلازین نزاجا تهران نیلی تایید
41 حمیدرضا حاجی کندی تارازد نزاجا تهران احسان سقاییان تایید
42 حسن صفدری کویین نزاجا تهران آقای سلطانی تایید کوییت وَلِتو صحیح می باشد🙏🏻
43 امیرحسین دارابی وینس نزاجا تهران اژدری تایید
44 محمد حسین مکاری نژاد همیلتن ثقفی تهران اقای سلیمی تایید
45 مازیار جمشیدخانی پریتی ابرش تهران پاکدامن تایید