لیست سوارکاران ثبت نامی

سومین رویداد پرش با اسب هیأت گرامیداشت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران: O1 مالکین

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 سینا غلامی طوقچی آبکه ناز نزاجا تهران سیناغلامی تایید
3 بهروز ضیایی رین گلد صحرا تهران بهروز ضیایی تایید
4 علی پولادوند جی جی کوثر تهران پولادوند تایید
5 سید جواد جلالی ملورین نزاجا تهران علائدینی تایید
6 سینا غلامی طوقچی بی ام پرسد نزاجا تهران سینا غلامی تایید
7 جعفر افضلی دلادی شهداء تهران جعفر افضلی تایید
8 بهروز ضیایی ایوانکا صحرا تهران بهروز ضیایی تایید
9 کاوه حسینی تاوینا کاوه تهران تایید
0 امیرحسین گل محمدی آی سی سیولینا صحرا تهران ضیایی رد (انصراف کاربر)در مقررات سال 1397ثبت نام خارج از رده در کلیه ردهای مالکین در استان تهران وجود ندارد (خارج رده)
2 جعفر افضلی کامانتازد شهداء تهران جعفر افضلی رد (انصراف کاربر)