لیست سوارکاران ثبت نامی

سومین رویداد پرش با اسب هیأت گرامیداشت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران: E

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 هومان جلالی گلد من زد نزاجا تهران شرکت اسب ریس تایید (خارج رده)
2 حمیدرضا عیسی وند سحر نزاجا تهران خانم ارتینا امینیان تایید (انصراف کاربر) (خارج رده)
3 حسن صفدری لونا نزاجا تهران آقای شعبانی تایید
4 مهدی صبوری سرقین سومار نزاجا تهران نزاجا تایید
5 امیرحسین گل محمدی اسکای صحرا تهران لیلاز تایید
6 محمد حسین مکاری نژاد آیکتچر ثقفی تهران اقای سلیمی تایید
7 مازیار یزدانی اوری نزاجا تهران مومنی تایید (خارج رده)
8 امیر زاهدی سویینی زد نزاجا تهران عباسی تایید
9 محمد صنعتگر تیگرا نزاجا تهران شکری تایید
10 حسن محمدزاده کورونادو شهداء تهران ایرج مرادی پور تایید (خارج رده)
11 امیدرضا یوردخانی لاکی لوک نزاجا تهران اقای امینی تایید
12 فرهاد تیموری چمپیون بنیاد امام خمینی تهران نیلوفر ملک تایید (خارج رده)
13 فرنام عمیقی آنیکو نزاجا تهران فرنام عمیقی تایید خارج از رده
14 محمودرضا عشقی اورالیوس ماکسیمیوس نزاجا تهران آقای عشقی تایید
15 مهدی شفیعی فرت نزاجا تهران مهدی شفیعی تایید
16 کاوه حسینی تاوینا کاوه تهران کاوه حسینی تایید
17 اردوان محبوبیان بارتون نزاجا تهران آقای جورابچی تایید
18 امیرحسین گل محمدی آی سی سیولینا صحرا تهران ضیایی تایید (خارج رده)
19 محمد حسین مکاری نژاد سان کارلوس ثقفی تهران معتمد راد تایید (خارج رده)
20 حسن صفدری (کورادو) نزاجا تهران تایید