لیست سوارکاران ثبت نامی

سومین رویداد پرش با اسب هیأت گرامیداشت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران: سوار مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 محمد شاهسون جاناتان چابک تهران فربد شاهسون تایید
2 کمیل رستمی فر اطلس نزاجا تهران رسولی تایید
3 عباس خدام کهنکی ویکلو چابک تهران عباس خدام کهنکی تایید
4 حسن تاجیک بیسیک نزاجا تهران تاجیک تایید
5 محمدحسین سالم روزگار نزاجا تهران سالم تایید
6 کیوان ساعدی کوئیناسیتی شهداء تهران کیوان ساعدی تایید
8 جاوید بریری بیسکویت نزاجا تهران اقای مقدم تایید
9 امیرحسین گل محمدی ایوانکا صحرا تهران ضیایی تایید (خارج رده)
10 فرهاد تیموری چمپیون بنیاد امام خمینی تهران نیلوفر ملک تایید (خارج رده)
11 معراج شکاری نسا نزاجا تهران آقای کشاورز تایید
12 محمد کریم فریوری توایست اپل نزاجا تهران محمدکریم فریوری تایید
13 محمد محمدزاده رِبِکا شهدای سوهانک تهران موسوی تایید (خارج رده)
14 حسن محمدزاده کورونادو شهداء تهران ایرج مرادی پور تایید (خارج رده)
15 امیر حسین فضلعلی کاناوالاریو کوثر تهران تایید
7 حمید حسینعلی کایا شهاب تهران حمید حسینعلی رد (انصراف کاربر)