لیست سوارکاران ثبت نامی

دومین رویداد پرش با اسب هیأت یادواره دانشجویان شهید مدافع حرم دانشگاه پیام نور: C1 بزرگسال

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
2 محسن جدیدی الباترس دو پچیس شهداء تهران جدیدی تایید (خارج رده)
3 محمد حسین مکاری نژاد برایان دبلیو ثقفی تهران امیر سلیمی تایید (خارج رده)
4 امیرحسین دارابی وینس نزاجا تهران اژدری تایید
5 حسن صفدری لوودویگا نزاجا تهران آقای سلطانی تایید
6 امیر زاهدی ادی یلا نزاجا تهران ممقانی تایید
7 هومان جلالی آنیکو نزاجا تهران فرنام عمیقی تایید (خارج رده)
8 بهرام وجدانی چیکو شهداء تهران حمید رضایی تایید
9 محمد حسین مکاری نژاد سلسینا ثقفی تهران امیر سلیمی تایید (خارج رده)
10 محمد صنعتگر لوکی زد نزاجا تهران مومنین تایید
11 حسن صفدری مارشال نزاجا تهران آقای سلطانی تایید
12 محمد مهری وات اور شهداء تهران خانم انیسی تایید
13 محمد گرایلی مدونا شهداء تهران افضلی تایید
14 نوید نجفیان کودینا کوثر تهران نوید نجفیان تایید (خارج رده)
16 مجید سلطانی دونکرورت دی اچ سیاهپوش البرز محسن محمدی تایید
17 حمیدرضا حاجی کندی فلور نزاجا تهران دکتر مختاری تایید
19 محمد محمدزاده دانت لیدی شهدای سوهانک تهران مصوری تایید
20 امیرحسین دارابی وست ویرجینیا نزاجا تهران علایی تایید (خارج رده)
23 سعید عزتی دامانتا بلا توسن تهران خانم دکتر فتحی تایید
24 بهرام وجدانی آلورس شهداء تهران آقای نیاورانی تایید
25 حسن صفدری بومیلا نزاجا تهران مهندس علی محمدی تایید
27 محمد حسین مکاری نژاد گیگانت ثقفی تهران امیر سلیمی تایید
28 محسن جدیدی زارا شهداء تهران جدیدی تایید
30 امیر زاهدی گریتجی نزاجا تهران رسانه تایید
31 حسن صفدری گلدپای ون کوکشف نزاجا تهران مهندس علی محمدی تایید
32 محمد مهری آیریس ایرن شهداء تهران قاسم ناطقی تایید
33 بهرام وجدانی زاکسن شهداء تهران رضا پورمقدم تایید
34 محمد صنعتگر بیسکویت نزاجا تهران آقای مقدم تایید
35 محمد گرایلی کامونیکا شهداء تهران افضلی تایید
36 حمیدرضا حاجی کندی لیلیُم نزاجا تهران مرتضی قنبری تایید
37 هومان جلالی کارولین ام نزاجا تهران فرنام عمیقی تایید
38 امیرحسین دارابی مارتینی نزاجا تهران سید جواد جلالی تایید
39 علی افضلی دلادی شهداء تهران علی افضلی تایید (خارج رده)
41 محمد مهری کرازیانا شهداء تهران فهیمه اسلامی فر تایید
42 حسن صفدری لو شامپ نزاجا تهران مناقبی تایید
1 حمیدرضا حاجی کندی دیلایت کمرد تهران والی تبار رد (انصراف کاربر)
15 محمد حسین مکاری نژاد کالادور ٢ ثقفی تهران وعیدی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
18 صابر مناقبی نوایی لو شامپ نزاجا تهران صابر مناقبی نوایی رد (انصراف کاربر)
21 محمد حسین مکاری نژاد انیت ثقفی تهران امیر سلیمی رد (انصراف کاربر)
22 امیرحسین ریحانیان ویلن نوی وه شهداء تهران ریحانیان رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
26 علیرضا خوشدل زوریتو بام تهران اقای رضازاده رد (انصراف کاربر)
29 علیرضا خوشدل مانلی جک بام تهران اقای امیدی رد (انصراف کاربر)
40 محمد حسین مکاری نژاد آل هارت ثقفی تهران امیر سلیمی رد (انصراف کاربر)