لیست سوارکاران ثبت نامی

دومین رویداد پرش با اسب هیأت یادواره دانشجویان شهید مدافع حرم دانشگاه پیام نور: سوار مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 کیمیا ضیائی گرلند دی آمور اف صحرا تهران بهروز ضیائی تایید (خارج رده)
2 امیر فدایی ویونا آذین توسن تهران امیر فدایی تایید
3 حمید علی پور (الونا زد) شهداء تهران تایید (خارج رده)
4 پارسا میرزایی طوفان الغدیر تهران فرزان رضایی تایید
5 عاطفه براتی وولوولار کمرد تهران آقای وفایی تایید (خارج رده)
6 محمد شاهسون جاناتان چابک تهران فربد شاهسون تایید
7 امیرحسین گل محمدی ایوانکا صحرا تهران ضیایی تایید (خارج رده)
8 رضا یوسفی اودیسه الغدیر تهران پارسا میرزایی تایید
9 کیوان ساعدی کوئیناسیتی شهداء تهران کیوان ساعدی تایید
10 ترانه رضائی ماکسیموس الغدیر تهران ترانه رضایی تایید (خارج رده)
11 محمد حسین مکاری نژاد پیتوک ثقفی تهران سید مجید توکلی تایید (خارج رده)
12 مهران اصغری ملینا نزاجا تهران اصغری تایید
13 محمدمهدی دلاوری دلشاد یال تهران محمد مهدی دلاوری تایید
14 معراج شکاری موناکو شهداء تهران عباس جمالی تایید
15 سجاد قربانی مقدم کاسپین ثقفی تهران علیخانی تایید
16 الناز شکاری ماهان یال تهران النازشکاااری تایید
18 هومان جلالی گلد من زد نزاجا تهران شرکت اسب ریس تایید (خارج رده)
19 محمد گرایلی کامانتازد شهداء تهران افضلی تایید (خارج رده)
20 کیانا ضیائی کاپیتانو کمرد تهران بهروز ضیایی تایید (خارج رده)
21 حسن محمدزاده (کورونادو) شهداء تهران ایرج مرادی پور تایید (خارج رده)
22 مسیح فارسی دامانتا بلا توسن تهران خانم دکتر فتحی تایید
23 کیمیا ضیائی رین گلد صحرا تهران بهروز ضیائی تایید (خارج رده)
24 امیر محمد حسینعلی کایا میثاق تهران حمید حسینعلی تایید
25 علیرضا عبادتی نمین خاج یال تهران علیرضا عبادتی تایید
26 محیا نعیمی سیلویا شهداء تهران منصور تهوری تایید
27 علیرضا وفائی جولی کمرد تهران وفایی تایید (خارج رده)
28 عباس خدام کهنکی ویکلو چابک تهران عباس خدام کهنکی تایید
29 امیرحسین گل محمدی آی سی سیولینا صحرا تهران ضیایی تایید (خارج رده)
30 مجید نبی لو هویا هوتا شهداء تهران نبی لو تایید
31 امیر کلیشادی یونیورس شهداء تهران حسین سیرجانی تایید
32 عرفان عبداللهی (امیلیا) شهداء تهران عرفان عبدالهی تایید
33 فریبا حسنی لردسان شهداء تهران فریبا حسنی تایید
35 مهدی کریمی آسمان شهداء تهران کسالایی تایید
0 امیر سقایی میلانی ایفل توسن تهران مرکز پرورش پارت رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
17 مهراد اختری آتینا زد شهداء تهران علی کریمان رد (انصراف کاربر) (خارج رده)