لیست سوارکاران ثبت نامی

دومین رویداد پرش با اسب هیأت یادواره دانشجویان شهید مدافع حرم دانشگاه پیام نور: اسب مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 حمیدرضا حاجی کندی افسون کینگ شهداء تهران ندا مصدق تایید
2 امیر سقایی میلانی ایفل توسن تهران مرکز پرورش پارت تایید
3 مجید نبی لو آشیل شهداء تهران سیانکی تایید
4 محسن جدیدی مونتروز شهداء تهران قاجار تایید
5 امیر زاهدی الیزه نزاجا تهران دکتر حیدری تایید
6 محمد مهری هولیله فومیا شهداء تهران حمیدرضا بیطرفان تایید (خارج رده)
7 امیر مهدی عابدینی دَنسینگ کوئین شهداء تهران حدادزاده تایید (خارج رده)
8 اسماعیل فلاح قنبری بلک لرد چابک تهران ساسان بولحسنی تایید
9 محسن الماسی این دین شهداء تهران الماسی تایید (خارج رده)
10 حمیدرضا حاجی کندی موناکو شهداء تهران آقای جمالی تایید (خارج رده)
11 حمید علی پور (چرچیل) شهداء تهران تایید
12 مهراد اختری آتینا زد شهداء تهران علی کریمان تایید (خارج رده)
13 امیر زاهدی (هاست) نزاجا تهران شفیعی تایید
14 مجید نبی لو والدورا دی اج زد شهداء تهران سیانکی تایید (خارج رده)
15 یوسف انق کاترینا کارلوس کوثر تهران نوید نجفیان تایید
16 زهرا پیردل تدی سمند تهران هدایتی تایید (خارج رده)