لیست سوارکاران ثبت نامی

اولین رویداد هیأت - مبعث حضرت رسول )ص): D1 بزرگسال

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 مازیار جمشیدخانی چارلی چاپلین جم تهران زنگی تایید
2 احسان صفری نژاد کنتدرو حبیبی تهران نیکوپور تایید
3 حمیدرضا حسینی مونامور مقدم تهران آقای محمد جهانی تایید
4 مسعود برجیان ادلیک دبلیو بام تهران سلیمی تایید (خارج رده)
5 ایمان کریمی فر وینر آزمون تهران کریمی فر تایید
6 علیرضا علیرضایی تنت زد جم تهران اژدرکش تایید
7 مجید شریفی ایدونا آزمون تهران سلیمی تایید (خارج رده)
8 داود پوررضایی فرلس آزمون تهران پوررضایی تایید
9 حسین رضایی لیلیز آزمون تهران افراشی تایید
10 محمدرضا بهرامی الیزا النا چیتگر البرز محمدرضا بهرامی تایید
11 قاسم قاسمی نوبل شکوری تهران احمدی تایید
12 هادی ساعی ژالوما آریاسب تهران دکتر نورعلی تایید
13 علیرضا قطب شریف برناردو آزمون تهران فرهاد کلاهی تایید (خارج رده)
14 رامین شهابی الویرا آزمون تهران الله دادی تایید (خارج رده)
15 سروش باستانی فولاز آزمون تهران شفیعی تایید (خارج رده)
16 ارشد ابرغانی بی کوئیک ابرغانی البرز ارشد الرغانی تایید (خارج رده)
17 مازیار جمشیدخانی کورلیدا 2 ابرش تهران خانم پاکدامن تایید
18 دانیال محزون ایگوزا آزمون تهران دانیال محزون تایید (خارج رده)
19 ملیکا غروی لوتز آزمون تهران ملیکا غروی تایید (خارج رده)
20 رشید آتشبار الودوالا آریاسب تهران دکتر نورعلی تایید
21 محمدرضا بهرامی هریسون زد آزمون البرز محمدرضا بهرامی تایید
22 علی رحمتی لاوربوی بام تهران شاهین سجادی تایید
23 محمد ولی اله فورینکا اسب ایران تهران محمد ولی اله تایید
24 داود پوررضایی بارفلور آزمون تهران زلقی تایید
25 حمزه عبادی کورتینا بام تهران کمپانی تایید (خارج رده)
26 حسام زندیه گیگابایت آزمون تهران دانیال محزون تایید (خارج رده)
27 علیرضا قطب شریف لایکا آزمون تهران دانیال محزون تایید (خارج رده)
28 کیوان بشیرنژاد دیامانتا آزمون تهران بشیرنژاد تایید
30 مجید شریفی الویتا آزمون تهران شریفی تایید (خارج رده)
31 مسعود مکاری نژاد هرا ابرش تهران اقای صدیقی تایید
32 سهراب معصومی فیوچر بام تهران سهراب معصومی تایید
33 مازیار جمشیدخانی سیدو زد جم تهران احمدی تایید
34 پیام رحیمی پاپیتال بام تهران شرکت سفیر استون تایید
36 سلمان ثقفی دیمبولا ثقفی تهران مجتهدزاده تایید (خارج رده)
37 حمید رضا کارخانهء شرنا ابرش تهران شادی سوهانگیر تایید
38 امیر پوروهاب آبرلین آزمون تهران امیر پوروهاب تایید
39 ملیکا غروی تینکربل آزمون تهران آقای گرجی تایید (خارج رده)
40 داود پوررضایی بونو آزمون تهران ابوالحسنی زاده تایید
41 محمدرضا بهرامی فرح آزمون البرز مجید وحیدی تایید (خارج رده)
42 سید محمد جواد قزوینی هارت تو بیت ابرش تهران قزوینی تایید
43 علی پوررضایی آدیوس آزمون تهران کرمی تایید
44 ابوالفضل منصوری زارا چیتگر تهران سنا یی تایید (خارج رده)
45 حمید حبیبی بنته حبیبی تهران حبیبی تایید
47 جهانگیر جهان بین بنان زد آزمون تهران جهان بین تایید (خارج رده)
48 محمد زرین گلدیکا شهاب تهران شهاب حاجی احمدی تایید (خارج رده)
49 مازیار جمشیدخانی کوپ د کویین جم تهران خوانساری تایید
50 مجید شریفی فیوچر بی آزمون تهران شکروی تایید (خارج رده)
51 ابراهیم اشموعیل سانتانا ابرش تهران شرکت هورس ریس تایید
52 محمد رضا طراحیان فوریو(برای تو) حبیبی تهران فراهانی تایید (خارج رده)
53 علیرضا قطب شریف داکوتا آزمون تهران دانیال محزون تایید (خارج رده)
54 الهام فرد کاترین آزمون تهران مهدیار کرمی تایید
55 علیرضا رضوی کالین آزمون تهران علیرضا رضوی تایید (خارج رده)
56 داود پوررضایی کاماچو زد آزمون تهران پوررضایی تایید
57 رامین شهابی تکیلا سان رایز آزمون تهران آقای درگاهی تایید (خارج رده)
58 سارا جعفریه یونیک آزمون تهران جعفریه تایید
59 فرهاد تیموری چمپیون بنیاد امام خمینی تهران نیلوفر ملک تایید
60 مهناز شفیعی وولی ول آزمون تهران مهناز شفیعی تایید (خارج رده)
61 محمدرضا بهرامی جس آزمون البرز مجید وحیدی تایید (خارج رده)
62 حسین یوسفی ائیرا ار پی آزمون تهران یوسفی تایید
64 شیما شفیعی یوکداز پارادایس تهران شفیعی تایید
65 مازیار جمشیدخانی کنستانتین ابرش تهران شگفتی تایید
66 حمیدرضا دارستانی بابیدا بنیاد امام خمینی تهران صادقی تایید
67 علیرضا علیرضایی لرد زد ابرش تهران شیرازی تایید
68 حمیدرضا حسینی جیانتی مقدم تهران آقای شهاب مقدم تایید
69 مهدی نعمتی لدارکو بام تهران مهدی نعمتی تایید
70 مجید شریفی فورمیلیون آزمون تهران معصومی تایید (خارج رده)
71 شبنم غازی دزموند ابرش تهران مخلصی تایید (خارج رده)
72 داود پوررضایی گری استار آزمون تهران آزمون تایید (خارج رده)
73 رشید آتشبار مستربیگ آریاسب تهران هادی ساعی تایید
74 کیوان بشیرنژاد فاروخ آزمون تهران بشیرنژاد تایید
75 رضا بخشی دونالیزا حبیبی تهران عربی تایید (خارج رده)
76 سهراب معصومی کانتینوس استرن بام تهران سهراب معصومی تایید
77 ملیکا غروی دژان آزمون تهران ملیکا غروی تایید (خارج رده)
78 علی رشیدیان شنتی بام تهران علی رشیدیان تایید
79 علیرضا قطب شریف کانت داون آزمون تهران احسان شیخی تایید (خارج رده)
80 داریوش اصل زعیم میس داگلاس آزمون تهران داریوش اصل زعیم تایید
81 مازیار جمشیدخانی کوئین ژوزفین ابرش تهران سیاتیری تایید
82 هادی ساعی کنتن گراف آریاسب تهران هادی ساعی تایید
83 ارشد ابرغانی الدرادو 2 ابرغانی البرز ارشد ابرغانی تایید (خارج رده)
84 مسعود برجیان تاپلس د بنوئل بام تهران صابونی تایید (خارج رده)
85 احسان صفری نژاد ریانا حبیبی تهران نیکوپور تایید
86 مجید شریفی ایندیان آزمون تهران سیاه منصوری تایید (خارج رده)
87 دانیال محزون کلود آزمون تهران دانیال محزون تایید (خارج رده)
88 قاسم قاسمی ملونی شکوری تهران همدان تایید
89 محمد ولی اله بروکسل اسب ایران تهران محمد ولی اله تایید
90 رامین شهابی فیوچر 30 آزمون تهران بشیر نژاد تایید
92 محمدرضا بهرامی راکائل چیتگر البرز مجید وحیدی تایید
93 مسعود مکاری نژاد لیدی اکشن ابرش تهران شرکت اسب ریس تایید
94 علی رحمتی یوتارو بام تهران آرش سجادی تایید
95 حسام زندیه کازیل آزمون تهران ملیکا غروی تایید (خارج رده)
96 حسین رضایی شیکاگو 139 آزمون تهران پوررضایی تایید (خارج رده)
97 داود پوررضایی هاسارا آزمون تهران محمدی تایید
99 سارا رحمتی کنتسا بی زد آزمون تهران سارا رحمتی تایید (خارج رده)
100 علیرضا خوشدل دژاوو بام تهران تایید (خارج رده)
0 محمد گرایلی مدونا شهداء تهران افضلی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
29 امیرحسین قلندر هـیچکاک آریاسب البرز قلندر رد (انصراف کاربر)
35 سینا مجدپور سوت آرژانتینا بام تهران سینا مجدپور رد (انصراف کاربر)
46 بهاره طاهرخانی آریستایر اسپریس قزوین طاهرخانی رد (انصراف کاربر)
63 ارسلان خوشدل دژاوو بام تهران اقای معصومی رد (انصراف کاربر)
91 امیرحسین قلندر لاور بوی زد آریاسب البرز قلندر رد (انصراف کاربر)