لیست سوارکاران ثبت نامی

اولین رویداد هیأت - مبعث حضرت رسول )ص): E

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 علیرضا قطب شریف لایکا آزمون تهران دانیال محزون تایید (خارج رده)
2 فائزه ابوئی سلین آزمون تهران فائزه ابوئی تایید
3 سجاد کلانتری کاروچا چیتگر تهران احمدی تایید (خارج رده)
4 طاهر عبدی وینر نمک آبرود تهران طاهر عبدی تایید (خارج رده)
5 میثم صفویه شارمان3 تک سواران نادری شمال تهران پاکدامن تایید (خارج رده)
6 رضا بخشی هیت ویو حبیبی تهران هلیا خوشنودیان تایید (خارج رده)
7 مازیار جمشیدخانی چارلی چاپلین جم تهران زنگی تایید
8 عباس قدیری هارمونی شبنم تهران آرشا غفاری تایید
9 مجید شریفی ایدونا آزمون تهران سلیمی تایید (خارج رده)
10 ابوالفضل منصوری آگرین چیتگر تهران رومینا تعمیری تایید (خارج رده)
11 سارا جعفریه یونیک آزمون تهران جعفریه تایید (خارج رده)
12 محمد رضا طراحیان ژاکلین کندی حبیبی تهران جعفریان تایید
13 حمیدرضا حسینی کویین پی.اس پاییزان تهران شرکت پارت تایید (خارج رده)
14 حسام زندیه آیس ایج آزمون تهران دانیال محزون تایید (خارج رده)
15 یاشار نوایی سیوان چیتگر تهران تصدیقی تایید (خارج رده)
16 امیرحسین قلندر هـیچکاک آریاسب البرز امیر حسین قلندر تایید (خارج رده)
17 رامین شهابی بیوتی دایموند آزمون تهران دانیل استراب تایید
18 دانیال محزون کورفیلینگ آزمون تهران دانیال محزون تایید (خارج رده)
19 امیرحسین سرگل زائی هلونیا ابرش تهران امیرحسین سرگلزایی تایید
20 امیرحسین اولیایی والکو آریاسب تهران شهاب ذاکری تایید (خارج رده)
21 سارا رحمتی کنتسا بی زد آزمون تهران سارارحمتی تایید (خارج رده)
22 فائزه برک نژاد بست آزمون تهران شهابی تایید
23 مازیار جمشیدخانی کورلیدا 2 ابرش تهران خانم پاکدامن تایید
24 تارخ پرند آفابل آزمون تهران پارسا نجفی تایید
25 جهانگیر جهان بین گلدپلی آزمون تهران خانم مقدم تایید (خارج رده)
26 گلاره محمدی امیلی آزمون تهران مهندس عیسیوند تایید (خارج رده)
27 ارمان افشارپور اوییان چیتگر تهران ارمان افشارپور تایید
28 ملینا صالحی بخش مایا بام تهران ملینا صالحی تایید
29 میثم جاویدوند کالاندرو زد آزمون تهران میثم جاوید تایید
30 ملیکا غروی دژان آزمون تهران ملیکا غروی تایید (خارج رده)
31 علیرضا علیرضایی شارلوت ابرش تهران شگفتی تایید
32 ابوالفضل منصوری کلیو چیتگر تهران شیما عبدالرزاق تایید (خارج رده)
33 سید محمد جواد قزوینی هارت تو بیت ابرش تهران قزوینی تایید (خارج رده)
34 علی عربی لیدی کویینی حبیبی تهران عربی تایید (خارج رده)
35 کیوان بشیرنژاد فاروخ آزمون تهران بشیرنژاد تایید
36 مجید شریفی الویتا آزمون تهران شریفی تایید (خارج رده)
37 عماد فرامرزی بی هپی آزمون تهران اعتمادی تایید (خارج رده)
38 لیلا کریمی شوگر آزمون تهران لیلا کریمی تایید
39 مازیار جمشیدخانی سیدو زد جم تهران احمدی تایید
40 آرین اسحاقی فراسکو بام تهران اسحاقی تایید (خارج رده)
42 علیرضا رضائی ارانکا ایران نوین تهران حمید مقصودی تایید
43 حمیدرضا حسینی ونوس پاییزان تهران شرکت پارت تایید نام اسب پسوند پی.اس دارد (خارج رده)
44 آرشا غفاری کورونا شبنم تهران استاتیرا غفاری تایید (خارج رده)
45 ایمان کریمی فر یوتو آزمون تهران کریمی فر تایید (خارج رده)
46 علی رشیدیان شنتی بام تهران علی رشیدیان تایید (خارج رده)
47 پیمان رحیمی لرد گرانوس بام تهران شرکت سفیر استون تایید
48 سعید بهبودی کارولینا چیتگر تهران امداد تایید (خارج رده)
49 سروش باستانی فولاز آزمون تهران شفیعی تایید (خارج رده)
50 کیانا فکوریان بُرن تو فلای آزمون تهران فکوریان تایید
51 محمود سارانی هه تاو ایندگان تهران غریبی تایید
52 قاسم قاسمی نوبل شکوری تهران احمدی تایید
53 دانیال محزون الیزا آزمون تهران دانیال محزون تایید (خارج رده)
54 ابوالفضل منصوری دروگبا چیتگر تهران کردانی تایید (خارج رده)
55 مازیار جمشیدخانی کوپ د کویین جم تهران خوانساری تایید
56 امیرحسین اولیایی گارسیا آریاسب تهران رضا الله دادی تایید (خارج رده)
57 مرضیه مرادی جید بی وی توسن تهران مرکز پرورش پارت تایید (خارج رده)
58 حسام زندیه کالیدو آزمون تهران ... تایید (خارج رده)
60 امیرحسین قلندر لاور بوی زد آریاسب البرز امیر حسین قلندر تایید (خارج رده)
61 علیرضا قطب شریف داکوتا آزمون تهران دانیال محزون تایید (خارج رده)
62 یاشار نوایی گیتو چیتگر تهران تصدیقی تایید (خارج رده)
63 امیر پوروهاب آبرلین آزمون تهران امیر پوروهاب تایید (خارج رده)
64 سیاوش کریمی د کویینی نمک آبرود تهران طاهر عبدی تایید (خارج رده)
65 طاهر عبدی لیدی کانتوس نمک آبرود تهران طاهر عبدی تایید (خارج رده)
66 رامین شهابی فیوچر 30 آزمون تهران بشیر نژاد تایید
67 مجید شریفی فورمیلیون آزمون تهران معصومی تایید (خارج رده)
68 عباس قدیری روزالینا شبنم تهران سلیمان بخشی تایید (خارج رده)
69 میثم صفویه تنسی 2 تک سواران نادری شمال تهران پاکدامن تایید (خارج رده)
70 جهانگیر جهان بین اسبرانزا اس آزمون تهران خانم مقدم تایید (خارج رده)
71 حمیدرضا حسینی وایت روز مقدم تهران آقای شهاب مقدم تایید (خارج رده)
72 سیدمحمد رضوی دکتر اِل اِی چابک قم سید محمد رضوی تایید (خارج رده)
73 رضا بخشی فلاور حبیبی تهران عربی تایید (خارج رده)
74 ابوالفضل منصوری ویندی چیتگر تهران ابوالفضل منصوری تایید (خارج رده)
76 افشین اشتری فیلیپر دبلیو آزمون تهران افشین اشتری تایید
77 مازیار جمشیدخانی کنستانتین ابرش تهران شگفتی تایید
78 رحمان بشیرنژاد فنتسی آزمون تهران بشیرنژاد تایید
79 محسن نیکوزادکهن چامهوک آزمون تهران محسن نیکوزاد تایید
82 کاوه حسینی تاوینا بام تهران کاوه حسینی تایید
83 ابراهیم اشموعیل زینگان ابرش تهران کاشانی تایید
84 بهاره طاهرخانی آریستایر اسپریس قزوین طاهرخانی تایید
85 علیرضا خوشدل دژاوو بام تهران تایید
0 کیانا ضیائی کاپیتانو کمرد تهران بهروز ضیایی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
41 سینا مجدپور وینکس بام تهران سینا مجدپور رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
59 ارسلان خوشدل دژاوو بام تهران اقای معصومی رد (انصراف کاربر)
75 فائزه برک نژاد بلک بیوتی آزمون تهران بشیرنژاد رد (انصراف کاربر)
81 فائزه غروی گلوریا آزمون تهران غروی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)