لیست سوارکاران ثبت نامی

اولین رویداد هیأت - مبعث حضرت رسول )ص): سوار مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 محمد انجمنی اواگون ایندگان تهران انجمنی تایید
2 فائزه ابوئی سلین آزمون تهران فائزه ابوئی تایید (خارج رده)
5 حسام زندیه کالیدو آزمون تهران ... تایید (خارج رده)
6 محمد حسیین کمری آمیسلو نمک آبرود تهران محمد حسین کمری تایید
7 سجاد کلانتری کارا کاسینی چیتگر تهران زارعی تایید (خارج رده)
8 سعید بهبودی هایپیچ وروو چیتگر تهران امداد تایید (خارج رده)
9 فاطمه عقیقی کورنلیا آزمون تهران عقیقی تایید (خارج رده)
10 میثم صفویه تنسی 2 تک سواران نادری شمال تهران پاکدامن تایید (خارج رده)
11 فائزه برک نژاد بست آزمون تهران شهابی تایید
12 یاشار نوایی جما چیتگر تهران تصدیقی تایید (خارج رده)
13 دانیال محزون الیزا آزمون تهران دانیال محزون تایید (خارج رده)
14 شیما عبدالرزاق زعوس چیتگر تهران ابوالفضل منصوری تایید (خارج رده)
15 علیرضا علیرضایی سالار جم تهران ا تایید خارج از رده
16 عرفان جوانمرددلدار بت من ابرش تهران قاسم جوانمرد دلدار تایید
17 حمیدرضا حسینی کردس پی.اس پاییزان تهران شرکت پارت تایید خارج از رده
18 سلمان ثقفی دیمبولا ثقفی تهران مجتهدزاده تایید (خارج رده)
19 علی عربی لیدی کویینی حبیبی تهران عربی تایید (خارج رده)
20 ابوالفضل منصوری بیوتی چیتگر تهران دهقان تایید (خارج رده)
21 رحمان بشیرنژاد فنتسی آزمون تهران بشیرنژاد تایید خارج از رده
22 حمید کلاه دوزان گسیدین آزمون تهران حمید کلاهدوزان تایید
23 میثم جاویدوند کالاندرو زد آزمون تهران میثم جاوید تایید (خارج رده)
24 علیرضا رضائی ارانکا ایران نوین تهران حمید مقصودی تایید (خارج رده)
25 حمید محمدی املین ابرش تهران حمید محمدی تایید
26 بهروز مهرانی زایونیک آزمون تهران عرفان تایید
27 دلارام عارف نعمتی دیامانتا آزمون تهران ملیکا غروی تایید (خارج رده)
28 محمود سارانی هه تاو ایندگان تهران غریبی تایید (خارج رده)
29 سجاد کلانتری فورسایت چیتگر تهران احمدی تایید (خارج رده)
30 سمیرا ایزدی لا لولیتا نمک آبرود تهران ایزدی تایید
31 سینا مجدپور سوت آرژانتینا بام تهران سینا مجدپور تایید (خارج رده)
32 اصغر کمری بید بوینگ نمک آبرود تهران اصغر کمری تایید
33 سیده شایلی میر اشرافی لرد آزمون تهران خود سوار تایید (خارج رده)
34 ابوالفضل شکوفان سیلور چیتگر تهران شکوفان تایید
35 حسیین مشکینی اویتا ابرش تهران حسین مشکینی تایید
36 محسن نیکوزادکهن چامهوک آزمون تهران محسن نیکوزاد تایید (خارج رده)
37 محسن مولایی کاسکو نمک آبرود تهران طاهرعبدی تایید
38 ارمان افشارپور اوییان چیتگر تهران ارمان افشارپور تایید (خارج رده)
39 زهرا نظری اِنزو آزمون تهران زهرا نظری تایید
40 حسین منتظری گرندیور نمک آبرود تهران طاهر عبدی تایید
41 دانیال محزون کورفیلینگ آزمون تهران دانیال محزون تایید (خارج رده)
42 محمد حاجی یزدی ویوا دکویینتا توسن تهران رامین کمالی تایید (خارج رده)
43 سیدمحمد رضوی دکتر اِل اِی چابک قم سید محمد رضوی تایید (خارج رده)
44 سعید بهبودی کارولینا چیتگر تهران امداد تایید (خارج رده)
45 سلمان ثقفی تیفانی ثقفی تهران شراگیم حبیبی تایید (خارج رده)
46 محمدمهدی محمدی پانتوم آزمون تهران آقای مجید شریفی تایید
47 حسام زندیه آیس ایج آزمون تهران دانیال محزون تایید (خارج رده)
49 امیرامین بهپور های ول آزمون تهران بهپور تایید
50 یاشار نوایی المه چیتگر تهران تصدیقی تایید (خارج رده)
51 سجاد کلانتری جنسن وی دی ال چیتگر تهران احمدی تایید (خارج رده)
52 بهنام میرزامحمدی بیزلی نمک آبرود تهران بهنام میرزامحمدی تایید
53 علیرضا علیرضایی شارلوت ابرش تهران شگفتی تایید خارج از رده
54 حمیدرضا حسینی باران پاییزان تهران شرکت پارت تایید نام اسب پسوند پی .اس دارد (خارج رده)
55 سجاد دهقانیان شرلوک جم تهران حسین حاجی آبادی تایید
56 میثم صفویه شارمان3 تک سواران نادری شمال تهران پاکدامن تایید (خارج رده)
0 امیر سقایی میلانی گلدن فورتون توسن تهران مرکز پرورش پارت رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
3 نازنین زاینده کوپایی البیسکه الغدیر تهران زاینده رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
4 مجید شریفی کوروینوس آزمون تهران کلاهدوزان رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
48 فائزه برک نژاد بلک بیوتی آزمون تهران بشیرنژاد رد (انصراف کاربر)