لیست سوارکاران ثبت نامی

اولین رویداد هیأت - مبعث حضرت رسول )ص): اسب مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 رامین شهابی بست آزمون تهران شهابی تایید خارج از رده
2 امیر سقایی میلانی گلدن فورتون توسن تهران مرکز پرورش پارت تایید
3 ابوالفضل منصوری ژوپین چیتگر تهران مرواقاسمی بلیغی تایید (خارج رده)
4 تارخ پرند آفابل آزمون تهران پارسا نجفی تایید
5 امید غریبی اواگون ایندگان تهران انجمنی تایید (خارج رده)
6 سیاوش کریمی هاینیکی نمک آبرود تهران بهنام میرزامحمدی تایید (خارج رده)
7 رامین شهابی لو آزمون تهران مهدی زاده تایید (خارج رده)
8 طاهر عبدی لا لولیتا نمک آبرود تهران خانم ایزدی تایید (خارج رده)
9 رضا پوررضایی جنتلمن میلاد صدر تهران رضا کشاورزجود تایید
10 سجاد کلانتری اینفینیتی چیتگر تهران عطاران تایید (خارج رده)
11 تارخ پرند اینکردبل آزمون تهران داور تایید
12 شیما عبدالرزاق ویبولو چیتگر تهران مهدی زاده تایید (خارج رده)
13 رامین شهابی بیوتی دایموند آزمون تهران دانیل استراب تایید (خارج رده)
15 ابراهیم اشموعیل زینگان ابرش تهران کاشانی تایید
16 امیرحسین اولیایی کندنتو آریاسب تهران رضا الله دادی تایید
17 طاهر عبدی آیریس نمک آبرود تهران خانم ایزدی تایید (خارج رده)
18 سیاوش کریمی آمیسلو نمک آبرود تهران کمره یی تایید (خارج رده)
19 رامین شهابی زایونیک آزمون تهران موزن عرفان تایید (خارج رده)
20 محمد رضا طراحیان ایدن ایس حبیبی تهران جعفریان تایید
21 تارخ پرند پانتوم آزمون تهران شریفی تایید (خارج رده)
22 رضا بخشی فلاور حبیبی تهران عربی تایید (خارج رده)
23 ابوالفضل منصوری سیلور چیتگر تهران شکوفان تایید (خارج رده)
24 دلارام عارف نعمتی دیامانتا آزمون تهران ملیکا غروی تایید (خارج رده)
25 امید غریبی جنیکیه وی ایندگان تهران غریبی تایید
26 حمید رضا کارخانهء دراگون ابرش تهران دکتر ویسه تایید
14 حمیدرضا حسینی کویین پی.اس پاییزان تهران شرکت پارت رد (انصراف کاربر) (خارج رده)