لیست سوارکاران ثبت نامی

چهل و دومین رویداد پرش با اسب هیأت - آزمون: C1 بزرگسال

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 رامین شهابی لو آزمون تهران حانیه مهدی زاده تایید
2 محمدرضا بهرامی الیزا النا آریاسب البرز محمدرضا بهرامی تایید
3 مهدی کاوسی کارتاگو بام تهران تایید
4 عادل کشاورز (اسکوپ) بام تهران تایید
6 رضا بخشی الیزه دبلیو حبیبی تهران آیدین حمیدی پسند تایید
7 آرش رحمتی آی فِیم آریاسب البرز ایلیا معنوی تایید
8 کیوان بشیرنژاد فاروخ آزمون تهران بشیرنژاد تایید
9 حمیدرضا حسینی کولین مقدم تهران آقای شهاب مقدم تایید
10 داود پوررضایی ادالما آزمون تهران نعمتی تایید
11 محمد نقاش فریجا آزمون تهران شهسواریان تایید
12 ابوالفضل محمدزاده کوایت اسپشیال زد ابرش تهران محمدزاده تایید (خارج رده)
13 احسان صفری نژاد کنتدرو حبیبی تهران نیکوپور تایید
14 محمد زرین موستانگ شهاب تهران شهاب حاجی احمدی تایید
15 محمد گرایلی کامونیکا شهداء تهران افظلی تایید
16 رامین شهابی فیوچر 30 آزمون تهران بشیرنژاد تایید
17 دانیال محزون داکوتا آزمون تهران دانیال محزون تایید
18 جلال کارگری کاسیتو زد میلاد صدر تهران مهسا موریس تایید
19 حسین رضایی هریسون زد آزمون تهران پوررضایی تایید
20 محمد رضا طراحیان کورنادو حبیبی تهران نگار جهان بین تایید
21 موسی زمان زاده تائو بام تهران آقای زمان زاده تایید
22 مسعود مکاری نژاد سیمبا ابرش تهران شرکت اسب ریس تایید
23 هاشم ذنوبی اپیدوت ابرش تهران احسان اسدی تایید
24 حمیدرضا حسینی کو کوز مقدم تهران آقای شهاب مقدم تایید
25 محمد مهدی مومن باقری کانتادور دشت بهشت فارس نوید مهاجرت تایید
26 تیام بختیاری اسنوبال آزمون تهران تیام بختیاری تایید
27 علی یعقوبی آرونا کرمان بیس کرمان یعقوبی تایید
28 داود پوررضایی تی جوی تی جیم آزمون تهران علیمحمدی تایید
29 محمدابوالحسنی زاده زیمون آزمون تهران پوررضایی تایید
30 رامین شهابی دیامانتا آزمون تهران بشیرنژاد تایید
31 هادی ساعی کامپکت آریاسب تهران هادی ساعی تایید
33 حامد عباسی دنسر دشت بهشت فارس عباسی تایید
34 ابوالفضل محمدزاده استلا ابرش تهران انتظاری تایید
35 علی عقیقی سوزی آزمون تهران عقیقی تایید
37 علیرضا پورسمیعی (کاپوچینو) بام البرز تایید
38 شاهین فرشباف کنایر کا ایندگان تهران شاهین فرشباف تایید
39 علیرضا رضوی آتینا آزمون تهران رژین بنی هاشمی تایید
40 محمد زرین دانای شهاب تهران محمد زرین تایید
41 دانیال محزون لایکا آزمون تهران دانیال محزون تایید
42 بهروز ضیایی کاپیتانو کمرد تهران بهروز ضیایی تایید
43 حمزه عبادی کورتینا بام تهران کمپانی تایید
44 رامین شهابی کالادونیا آزمون تهران درگاهی تایید
45 آرش رحمتی پادینوس آریاسب البرز هومن منصوریان تایید
46 حمیدرضا حسینی بوگراسیا مقدم تهران آقای شهاب مقدم تایید
47 کیوان بشیرنژاد رزاکر فایر فاکس آزمون تهران سروش بلدی تایید
48 محمد ولی اله فورینکا اسب ایران تهران محمد ولی اله تایید
49 مهدی کاوسی (کندرات) بام تهران تایید
50 داود پوررضایی سولو آزمون تهران پوررضایی تایید
51 سهراب معصومی کندی من بام تهران سهراب معصومی تایید
52 شایان شایگان سالاندر تک سواران نادری شمال تهران پاکدامن تایید
53 بهرام وجدانی زاکسن شهداء تهران رضا پورمقدم تایید
55 سارا رجبیون والیس ابرش تهران سارا رجبیون تایید
56 موسی زمان زاده گلدراش بام تهران شرکت اسب طلایی پارسیان تایید
57 هاشم ذنوبی کاسپر ابرش تهران احسان اسدی تایید
58 رامین شهابی الویرا آزمون تهران الله دادی تایید
59 رشید آتشبار زاندورینا آریاسب تهران آقای رضایی تایید
60 تیام بختیاری ادونچر آزمون تهران ترمه بختیاری تایید
61 احسان صفری نژاد ریانا حبیبی تهران نیکوپور تایید
62 حسام زندیه کازیل آزمون تهران ملیکا غروی تایید
63 جلال کارگری کانسیل میلاد صدر تهران علیرضا جمشیدی تایید
64 محمد رضا طراحیان یونایتد کینگ حبیبی تهران طراحیان تایید
65 محمدرضا بهرامی اوییان آزمون البرز محمدرضا بهرامی تایید
66 ابوالفضل محمدزاده بلاجیو ابرش تهران طلایی تایید
67 حسین رضایی کورنلیا آزمون تهران عقیقی تایید
68 حمیدرضا حسینی جیانتی مقدم تهران آقای شهاب مقدم تایید
70 مهدی کاوسی (رویال) بام تهران تایید
71 مسعود مکاری نژاد کلئوپاترا ابرش تهران سلامتیان تایید
72 رامین شهابی سیرونت آزمون تهران سلیمی تایید
73 داود پوررضایی بارفلور آزمون تهران پوررضایی تایید
74 کیوان بشیرنژاد آرژانتینا آزمون تهران ابدالوهابی تایید
75 محمد نقاش اَدِلا آزمون تهران مهندس عیسی وند تایید
76 عادل کشاورز (لوگانو لجند) بام تهران تایید
77 رضا بخشی دونالیزا حبیبی تهران عربی تایید
78 آرش رحمتی استارگیت فرمان آرا البرز رحمتی تایید
80 محمد زرین ایس شهاب تهران شهاب حاجی احمدی تایید
81 علی یعقوبی وربرگ کرمان بیس کرمان یعقوبی تایید
82 دانیال محزون فاینال چپتر آزمون تهران دانیال محزون تایید
83 علیرضا علیرضایی کندی جم تهران تایید
84 علیرضا علیرضایی وارلاک جم تهران تایید
85 علیرضا علیرضایی پریتی ابرش تهران تایید
86 حامد عباسی (لیدی) دشت بهشت فارس تایید
5 مازیار جمشیدخانی کندی جم تهران رجبی رد (انصراف کاربر)
32 مازیار جمشیدخانی چارلی چاپلین جم تهران خاکباز رد (انصراف کاربر)
36 محمد گرایلی مدونا شهداء تهران افضلی رد (انصراف کاربر)
54 مازیار جمشیدخانی وارلاک جم تهران اژدرکش رد (انصراف کاربر)
69 محمد مهدی مومن باقری دیاموند دشت بهشت فارس رد (انصراف کاربر)
79 مازیار جمشیدخانی پریتی ابرش تهران خانم پاکدامن رد (انصراف کاربر)