لیست سوارکاران ثبت نامی

چهل و دومین رویداد پرش با اسب هیأت - آزمون: سوار مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 فائزه برک نژاد بست آزمون تهران شهابی تایید
2 رضا بخشی فلاور حبیبی تهران عربی تایید (خارج رده)
3 صوفیامردانی ادور کلاک البرز صوفیا مردانی تایید
4 سروش بلدی فرولی آزمون تهران رومینا آذرنیا تایید
5 امیرامین بهپور های ول آزمون تهران امیرامین بهپور تایید
6 حسام زندیه آیس ایج آزمون تهران دانیال محزون تایید (خارج رده)
7 بهروز مهرانی پانتوم آزمون تهران مجید شریفی تایید
8 حسین دهقان نیری پاشا نوروز آباد تهران حسین دهقان تایید
9 کاوه حسینی تاوینا کاوه تهران کاوه حسینی تایید
10 حسام شفیعی سایکو مهرگان البرز نیما عظیمی تایید
11 علی عربی لیدی کویینی حبیبی تهران عربی تایید (خارج رده)
12 معین جعفری روبیلو جعفری تهران معین جعفری تایید
13 هستی ملا قلی گروپ پرو المپیک فرمان آرا تهران رضایی تایید (خارج رده)
14 رومینا تعمیری آگرین چیتگر تهران رومینا تعمیری تایید (خارج رده)
15 علی صفری لاو دریم فرمان آرا تهران صفری تایید (خارج رده)
16 کیانا ضیائی کاپیتانو کمرد تهران ضیایی تایید (خارج رده)
17 حمیدرضا حسینی جینا الیویا پی.اس پاییزان تهران شرکت پارت تایید (خارج رده)
18 شایان صفامهر آهنگ جم تهران صفامهر تایید (خارج رده)
19 شاهین سجادیی لاوربوی بام تهران شاهین سجادی تایید
20 نیلوفر سنایی زارا چیتگر تهران نیلوفر سنایی تایید
21 رویا بنایی مبارک آبادی پرند میثاق تهران رویا بنایی تایید
22 سید محمد جواد قزوینی هارت تو بیت ابرش تهران قزوینی تایید (خارج رده)
23 امیر سقایی میلانی ایلکان توسن تهران پارت تایید (خارج رده)
24 علیرضا میرزائی هه تاو الغدیر تهران پارسا میرزائی تایید (خارج رده)
25 مصطفی بهرامی اکتیو حس خوب زندگی تهران بهرامی تایید
26 مریم نورعلی ژالوما آریاسب تهران دکتر نورعلی تایید (خارج رده)
27 بهروز ضیایی رین گلد کمرد تهران بهروز ضیایی تایید (خارج رده)
29 سجاد دهقانیان شرلوک جم تهران حسین حاجی آبادی تایید
30 مسعود یزدی هـیچکاک فرمان آرا البرز قلندر تایید (خارج رده)
31 سحر نوروزی میلورد میلاد صدر تهران خالصی تایید
32 محمود سارانی ویندی ایندگان تهران امید غریبی تایید (خارج رده)
33 محمد انجمنی اواگون ایندگان تهران محمد انجمنی تایید
34 کیمیا ضیائی گرلند دی آمور اف کمرد تهران بهروز ضیائی تایید (خارج رده)
35 رضا بخشی هیت ویو حبیبی تهران هلیا خوشنودیان تایید (خارج رده)
36 آرش سجادی کوئیرینا بام تهران آرش سجادی تایید
37 رحمان بشیرنژاد فنتسی آزمون تهران بشیرنژاد مطلق تایید
38 مرتضی مداحی جنتلمن کلاک البرز مرتضی مداحی تایید (خارج رده)
39 حسام زندیه دیامانتا آزمون تهران ملیکا غروی تایید (خارج رده)
40 اکبر شریفی ورموند کلاک البرز صدیقه مردانی تایید
41 آیین عابدی سامسون آزمون تهران آیین عابدی تایید
42 فاطمه افضلی یزدی هیمالیا ارشاد خراسان رضوی سعیدرضا ساعدی تایید (خارج رده)
44 محمد حسین اسحاقیان گیزینه جم تهران اسحاقیان تایید
45 پارسا کارگشا باتیس آزمون تهران ترنم شمس تایید
47 هستی ملا قلی گود بوی فرمان آرا تهران موسوی تایید
48 علی رشیدیان شنتی بام تهران علی رشیدیان تایید (خارج رده)
49 علی صفری جول فرمان آرا تهران صفری تایید
50 آرین حسن وند آراد آزمون تهران علیرضا اندرز تایید (خارج رده)
51 حمیدرضا حسینی کویین پی.اس پاییزان تهران شرکت پارت تایید
0 رحمان بشیرنژاد فنتسی آزمون تهران بشیرنژاد مطلق رد (انصراف کاربر)
28 مختار نصیری سیلور حیات سبز یزد ابوالفضل شکوفان رد (انصراف کاربر)
43 حسام شفیعی سینباد مهرگان البرز مهرگان واحدی رد (انصراف کاربر)
46 فائزه برک نژاد بلک بیوتی آزمون تهران بشیر نژاد رد (انصراف کاربر)