لیست سوارکاران ثبت نامی

چهل و یکمین رویداد پرش با اسب هیأت: C بزرگسال

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 حسن صفدری لوودویگا نزاجا تهران سلطانی تایید
2 داود پوررضایی فیلیسیانو آزمون تهران علیمحمدی تایید (خارج رده)
3 دانیال محزون برناردو آزمون تهران فرهاد کلاهی تایید
4 موسی زمان زاده گلدراش بام تهران شرکت اسب طلایی پارسیان تایید
5 عباس قدیری کورونا شبنم تهران استاتیرا غفاری تایید
6 دنیا فکوریان بنیوق آزمون تهران دنیا فکوریان تایید
7 رامین شهابی هارد فیس آزمون تهران کیانوش صابر تایید
8 ملیکا غروی تینکربل آزمون تهران آقای گرجی تایید
9 محمد حسین مکاری نژاد دنسینگ کوئین ثقفی تهران خانم فکوریان تایید
10 داود پوررضایی بارفلور آزمون تهران یوسفی تایید (خارج رده)
11 سعید کلانتری هارتاگو زِد بام تهران شرکت سفیر استون تایید
12 محمد زرین موستانگ شهاب تهران شهاب حاجی احمدی تایید
13 سید حمیدرضا جوزی ویولت الغدیر تهران زاینده تایید
14 نغمه خانجانی سیسیلیا-آر ابرش البرز نغمه خانجانی تایید (خارج رده)
15 دانیال محزون ایگوزا آزمون تهران دانیال محزون تایید
16 احسان صفری نژاد آکودتو 1 حبیبی تهران نیکوپور تایید
17 علی رحمتی کیو وادیس بام تهران علی رحمتی تایید
18 داود پوررضایی بلاری آزمون تهران محمدی تایید
19 محمد محمدزاده دانت لیدی شهداء تهران مصوری تایید
20 موسی زمان زاده ویرانده بام تهران شرکت اسب طلایی پارسیان تایید
21 هادی ساعی کامپکت آریاسب تهران هادی ساعی تایید
22 رضا بخشی الیزه دبلیو حبیبی تهران آیدین حمیدی پسند تایید
23 دنیا فکوریان دانای آزمون تهران دنیا فکوریان تایید
24 تیام بختیاری ادونچر آزمون تهران ترمه بختیاری تایید
25 امید غریبی الاید ایندگان تهران غریبی تایید
26 داود پوررضایی فرلس آزمون تهران پوررضایی تایید
27 دانیال محزون کلود آزمون تهران دانیال محزون تایید
28 رامین شهابی سیرونت آزمون تهران سلیمی تایید
29 عباس قدیری جنتلی شبنم تهران عباس نژدامیدواری پور تایید
30 علی عزیزنیا کربن ارا NRW بام تهران مهدی ایازی تایید
31 حمید حاجیلو دو نباب آریاسب تهران کمالفر تایید
32 میثم صفویه ای کتچر تک سواران نادری شمال تهران پاکدامن تایید
33 محمدرضا بهرامی اوییان آزمون البرز داوود پوررضایی تایید
34 داود پوررضایی اسنوبال آزمون تهران بختیاری تایید
35 علیرضا رضوی کالین آزمون تهران رضوی تایید
36 موسی زمان زاده تائو بام تهران شرکت اسب طلایی پارسیان تایید
37 محمد زرین یونیک شهاب تهران شهاب حاجی احمدی تایید
38 محمد حسین مکاری نژاد گیگانت ثقفی تهران اقای سلیمی تایید
39 دانیال محزون لایکا آزمون تهران دانیال محزون تایید
40 نغمه خانجانی لویی سان ابرش البرز صاعد خانجانی تایید
41 سید حمیدرضا جوزی ساندولو الغدیر تهران زاینده تایید
42 داود پوررضایی ادالما آزمون تهران نعمتی تایید
43 احسان صفری نژاد لرد براوو حبیبی تهران نیکوپور تایید
44 مجید سلطانی دونکرورت دی اچ سیاهپوش البرز محسن محمدی تایید
45 دنیا فکوریان داوینا تینا آزمون تهران پوررضایی تایید
46 حسن صفدری مارشال نزاجا تهران صفدری تایید (خارج رده)
47 ملیکا غروی دژان آزمون تهران ملیکا غروی تایید
48 سعید کلانتری فورسایت بام تهران آقای احمدی تایید
49 موسی زمان زاده یروفی بام تهران شرکت اسب طلایی پارسیان تایید
50 عباس قدیری له کانت شبنم تهران نیکوپور تایید
51 رامین شهابی دیامانتا آزمون تهران بشیرنژاد تایید
52 داود پوررضایی فولکسا آزمون تهران پوررضایی تایید
53 دانیال محزون فلورت آزمون تهران دانیال محزون تایید
54 محمدابوالحسنی زاده ایزارلا آزمون تهران ابوالحسنی زاده تایید
55 علی رحمتی هانتر بام تهران مهندس براتچیان تایید
56 علی عزیزنیا ولنتینو بام تهران مهدی کاووسی تایید
0 جلال کارگری کانسیل میلاد صدر تهران علیرضا جمشیدی رد (انصراف کاربر)
0 شراگیم حبیبی شف اچ زد بام تهران قسمتی رد (انصراف کاربر)
0 سهراب معصومی کندی من بام تهران سهراب معصومی رد (انصراف کاربر)
0 مسعود یزدی اس أم لندن بام البرز سینا مجدپور رد (انصراف کاربر)