لیست سوارکاران ثبت نامی

چهل و یکمین رویداد پرش با اسب هیأت: سوار مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
2 فائزه برک نژاد بست آزمون تهران شهابی تایید
3 بهروز ضیایی رین گلد کمرد تهران بهروز ضیایی تایید (خارج رده)
4 رحمان بشیرنژاد فنتسی آزمون تهران رحمان بشیر نژاد تایید
5 فاطمه عقیقی کورنلیا آزمون تهران عقیقی تایید
6 میثم جاویدوند کالاندرو زد آزمون تهران میثم جاوید تایید (خارج رده)
7 میثم صفویه تنسی 2 تک سواران نادری شمال تهران پاکدامن تایید (خارج رده)
8 سینا مجدپور دریم سینا بام تهران سینا مجدپور تایید (خارج رده)
10 حسام زندیه آیس ایج آزمون تهران دانیال محزون تایید (خارج رده)
11 عرفان شیخ زانوتی ام آریاسب قم عرفان شیخ تایید (خارج رده)
12 رضا بخشی فلاور حبیبی تهران عربی تایید (خارج رده)
13 سحرناز نیکخواه وودینا آزمون تهران سحرناز نیکخواع تایید (خارج رده)
14 سمیرا محمدی جو چوپاچوپ پاییزان تهران سرشار تایید
15 امیرحسین اقبالیون لیلا ابرش تهران امیر حسین اقبالیون تایید باشگاه آزمون (خارج رده)
16 محمد زرین مون شاین شهاب تهران شهاب حاجی احمدی تایید (خارج رده)
17 محمد انجمنی اواگون ایندگان تهران محمد انجمنی تایید
18 فائزه ابوئی سلین آزمون تهران فائزه ابوئی تایید
19 شاهین سجادیی لاوربوی بام تهران شاهین سجادی تایید
20 علی عربی لیدی کویینی حبیبی تهران عربی تایید (خارج رده)
21 حمزه عبادی کورتینا بام تهران کمپانی تایید (خارج رده)
22 ملینا صالحی بخش مایا بام تهران ملینا صالحی تایید
23 کیمیا ضیائی گرلند دی آمور اف کمرد تهران بهروز ضیائی تایید (خارج رده)
24 سحر نوروزی میلورد میلاد صدر تهران خالصی تایید
26 صوفیامردانی ادور کلاک البرز صدیقه مردانی تایید
27 میثم صفویه کورادو135 تک سواران نادری شمال تهران پاکدامن تایید (خارج رده)
28 حسام شفیعی سایکو مهرگان البرز نیما عظیمی تایید
29 نیلوفر عباسی کلدپلی شهداء تهران نیلوفرعباسی تایید (خارج رده)
30 حسام زندیه دیامانتا آزمون تهران ملیکا غروی تایید (خارج رده)
31 پارسا کارگشا باتیس آزمون تهران ترنم شمس تایید
32 زهرا نظری اِنزو آزمون تهران زهرا نظری تایید
33 کاوه حسینی تاوینا کاوه تهران کاوه حسینی تایید
34 عرفان شیخ فواد اشمویل آریاسب قم عرفان شیخ تایید (خارج رده)
36 نسرین مقدس ارمیکه کلاک تهران خانم مقدس تایید (خارج رده)
37 لیلا کریمی شوگر آزمون تهران لیلا کریمی تایید (خارج رده)
38 اکبر شریفی ورموند کلاک البرز صدیقه مردانی تایید
39 آرش سجادی کوئیرینا بام تهران آرش سجادی تایید
40 ستایش عیوضی ایراندخت آرام تهران آقای جعفری تایید
41 حمزه عبادی الویرا بام تهران کمپانی تایید (خارج رده)
43 محمد کارخانه ای فلاسکو چابک قم محمد کارخانه تایید
44 محمد زرین لاولی شهاب تهران شهاب حاجی احمدی تایید (خارج رده)
45 عاطفه براتی کاالی نا کمرد تهران اقای وفایی تایید (خارج رده)
46 مسعود یزدی اس أم لندن بام البرز سینا مجدپور تایید (خارج رده)
47 میثم صفویه شارمان3 تک سواران نادری شمال تهران پاکدامن تایید (خارج رده)
48 رویا بنایی مبارک آبادی پرند میثاق تهران رویا بنایی تایید
49 سینا مجدپور کمتس بام تهران سینا مجدپور تایید (خارج رده)
50 حسام زندیه گیگابایت آزمون تهران دانیال محزون تایید (خارج رده)
52 محمد مبین اعتدال منفرد رایکا آزمون تهران تایید
0 نسرین مقدس ارمیکه چیتگر تهران خانم مقدس رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
1 حمزه عبادی کسپر بام تهران حاجی احمدی رد (انصراف کاربر)
9 شراگیم حبیبی کورنلیا بام تهران حاجی احمدی رد (انصراف کاربر)
25 مهران اصغری ملورین نزاجا تهران اصغری رد اسم اسب ملینا (انصراف کاربر)
35 فائزه برک نژاد بلک بیوتی آزمون تهران بشیرنژاد رد (انصراف کاربر)
42 فاطمه پورضایی ای میلاد صدر تهران فاطمه پوررضایی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)